Дирекція ШУ

Директор - мгр. Іван Макар (Е-пошта principal@ukrainianschoolnyc.org)

Академічний Заступник - мгр. Христина Васильків- Піхманець (Е-пошта assistantdirector@ukrainianschoolnyc.org)

Член Дирекції - мгр. Таля Даниш (Е-пошта tdanysh@ukrainianschoolnyc.org)

Голова Товариства Самопоміч - п. Наталія Дума

Адміністратор ШУ - п. Олег Мельник (Е-пошта accounting@ukrainianschoolnyc.org)

Список Учителів

Світличка - п. Наталія Дудко (Е-пошта nataliya.dudko@ukrainianschoolnyc.org)
                 п. Мар'яна Лазарович (Е-пошта maryana.lazarovych@ukrainianschoolnyc.org)
Дошкілля - п. Ярина Глум (Е-пошта yaryna.glum@ukrainianschoolnyc.org)
1 - кляса - п. Уляна Ганущак (Е-пошта ulyana.ganushchak@ukrainianschoolnyc.org)
2 - кляса - п. Оксана Бойко (Е-пошта oksana.boyko@ukrainianschoolnyc.org)
3 - кляса - п. Наталка Єзерська (Е-пошта nataliya.yezersky@ukrainianschoolnyc.org)
4 - кляса - п. Божена Побуцька (Е-пошта bozhena.pobutska@ukrainianschoolnyc.org)
5 - кляса Жовті - п. Оля Гілета (Е-пошта olga.hileta@ukrainianschoolnyc.org
5 - кляса Блакитні - п. Галина Дорожинська (Е-пошта halyna.dorozhinska@ukrainianschoolnyc.org
6 - кляса - п. Тетяна Павлище (Е-пошта tetyana.pavlyshche@ukrainianschoolnyc.org)
7 - кляса - п. Галина Калабай (Е-пошта halyna.kalabay@ukrainianschoolnyc.org)

Релігія - п. Віталій Кіт (Е-пошта vitaliy.kit@ukrainianschoolnyc.org)
Спів - п. Еля Романишин (Е-пошта  elya.romanyshyn@ukrainianschoolnyc.org)
Клас для Збагачення Української Мови - п. Христя Горська-Макар
(Е-пошта
chrystia.gorski-makar@ukrainianschoolnyc.org)


8-11 кляси

Опікун 8 вчитель Літератури -
п. Настя Антонів(Е-пошта literatura@ukrainianschoolnyc.org)
Опікун 9 вчитель Культури -
п. Анастасія Барабаш 
(Е-пошта kultura@ukrainianschoolnyc.org)
Опікун 10 вчитель Історії - п. Мар'яна Андрейко (Е-пошта istoriya@ukrainianschoolnyc.org)
Опікун 11 вчитель Географії -
п. Сергій Шокало (Е-пошта geography@ukrainianschoolnyc.org)
Опікун 12 вчитель Мови -
п. Оля Матвіїшин (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)


Бібліотекар - п. Зоряна Винар