2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org) 1(347) 707-6863


                        Шановні батьки! Дорогі учні!
Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, спраглого прагнення до нових знань, бо знання - це сила.Зміни до правопису 2019 року
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                 Домашнє завдання

Урок 10/3/2020. Односкладні речення. Повторення. 

1. Повторіть, які бувають односкладні речення (дивіться додатки ''Односкладні речення'', "Означено-особові речення", ''Неозначено-особові речення", ''Узагальнено-особові речення", ''Безособові речення".
2. Відкрийте додаток "Львівська Опера" і виконайте завдання, вказані після тексту.
Завдання виконайте на 17 жовтня! 

 Урок 10/17/2020. Однорідні члени речення.
1. Вивчіть, що таке однорідні члени речення.
2. Виконайте вправу № 1. Дивіться додаток "Однорідні члени речення".
3. Виконайте вправу №6((Складіть і запишіть 6 речень ( не три) про співачку Руслану,
використовуючи однорідні і неоднорідні означення). Дивіться додатки: "Однорідні і неоднорідні означення" і ''Однорідні і неоднорідні означення (пояснення).

Завдання виконайте на 31 жовтня!

Урок 10/31/2020. Опис пам'яток історії та культури.
1. Навчіться розрізняти науковий і художній стилі мовлення.
2. Опрацюйте додатки ''Опис пам'яток історії та культури'' і ''Cофійський собор", перегляньте відео Софійський собор - серце України.
3. Напишіть (створіть) свій власний твір ''Cофійський собор'' (не менше ніж на сторінку).
Завдання виконайте на 14 листопада.

Урок 11/14/2020. Звертання.
Домашнє завдання на 5 грудня.
1. Вивчіть, що таке звертання, розділові знаки при звертанні. Дивіться додаток''Звертання''.
Увага! В офіційних ситуаціях використовують такі звертання:
а) пан/пані/панно + ім'я в кличному відмінку: пане Оресте; пані Оксано; панно Інно.
б) пан/пані + професія: пане професоре;
в) пан/пані, колего + прізвище у називному відмінку: колего Іваничук, професоре Петренко;
г) Ім'я + ім'я по батькові в кличному відмінку: Оресте Юрійовичу, Оксано Олексіївно.

2. Кожен запишіть своє ім'я і по батькові у кличній формі, наприклад: Руслано Іванівно, Олексію Богдановичу.
3. Складіть по одному реченню з побажаннями для кожного учня вашого класу з нагоди дня народження. Використайте звертання. Наприклад: Дорога Оріяно, бажаю Тобі сонячного настрою. Шановний Олександре, зичу Тобі перемоги у футбольному матчі.
4. Виконайте письмово вправу №1. Дивіться додаток "Вправа № 1. Звертання''. Щоб правильно утворити кличну форму - уважно читайте правила після вправи.
Обов'язково виконуйте домашнє завдання, бо без практики не буде ніякого
поступу! Завдання прошу надсилати на мою електронну пошту: mova@ukrainianschoolnyc.org

Урок 12/05/2020. Вставні слова і словосполучення.
Домашнє завдання на 30 січня.
1. Вивчіть, що таке вставні слова, розділові знаки при вставних словах.
2. Напишіть мені лист, використовуючи звертання і вставні слова (поділіться своїми проблемами, планами на майбутнє, побажаннями, зауваженнями).
Дивіться додаток ''P. Вставні слова''. При написанні листа скористайтеся '' Пам'яткою''.
                       Пам'ятка! Як розпочинають зазвичай лист?

Дружній лист: Дорогий (Дорога) + ім’я в кличному відмінку

Офіційний лист: Шановний пане, шановна пані + ім’я в кличному відмінку

Використовуйте фрази пояснення: хочеться розповісти,

чесно кажучи …, річ у тому, що …, справа у тому, що …, розумієш ( розумієте)…, чесно зізнаюсь …,  я маю на увазі те, що …, насамперед йдеться про те, що …, по- перше, …, по-друге, …, таким чином (у такий спосіб), як бачите …, слава Богу …, на щастя…, щоправда…, сподіваюся

Як завершити лист: насамкінець хочу зазначити…, на цьому у мене все…, отже …., з найкращими побажаннями…, нехай щастить


Завдання прошу надсилати на мою електронну пошту: mova@ukrainianschoolnyc.org

Урок 1/30/2021. Розділ мови ''Фонетика''. Фонетична транскрипція.
Домашнє завдання на 13 лютого.
1. Уважно прочитайте презентацію ''Фонетика. Фонетична транскрипція.''( У додатку).
Я оновила і спростила слайди!
2. Виконайте письмово вправи: № 2 ( слайд №11) , № 3 (слайд № 13), № 4 (слайд №14). Дивіться додаток ''Фонетика. Фонетична транскрипція''.

Урок 2/13/2021. Вживання апострофа.
Домашнє завдання на 27 лютого.
1. Простудіюйте презентацію "Вживання апострофа" ( у додатку).
2. Виконайте домашнє завдання у додатку''Домашнє завдання на 27 лютого
( апостроф) ".

Урок 2/27/2021. Правила вживання знака м'якшення. 
Домашнє завдання на 20 березня.
1. Вивчіть основні правила вживання знака м'якшення. (Дивіться додаток ''Правила вживання знака м'якшення ''.
2. Виконайте завдання у додатку " Домашнє завдання на 20 березня".

Урок 3/20/2021. Склад. Наголос. 
Домашнє завдання на 10 квітня. 
1. Простудіюйте презентацію "Cклад. Наголос " (Дивіться додаток " Склад. Наголос. (оновлено")).
2. Прослухайте відео "Як запам'ятати наголоси? " Постарайтеся запам'ятати, як потрібно наголошувати слова, які прозвучали у цьому відео.
3. Вивчіть напам'ять скоромовки:1. Сер пішОв у диспансЕр і отрИмав бюлетЕнь на 
цІлий день! 2. ДОнька вИйшла зАміж за цИгана, а дочкА за козачкА.
ДиспансЕр - це спеціалізований лікувально-профілактичний заклад.
4. Прослухайте вірш"Contra spem spero" , щоб правильно виконати вправу № 2.
( Домашнє завдання на 10 квітня).
5. Виконайте завдання у додатку ''Домашнє завдання на 10 квітня ''
6. Послухайте реп " Наголоси в українській мові", виберіть 20 слів (проблемних слів) і створіть свій реп. Правильно наголошуйте слова, які звучать у вашому репі!

Урок 4/10/2021. Найпоширеніші випадки чергування.
Домашнє завдання на 24 квітня.
1. Опрацюйте презентацію ''Найпоширеніші випадки чергування'' (Дивіться однойменний додаток).
2. Виконайте завдання на слайдах №9, 11, 14
3. Уважно подивіться відеоурок ЗгІдний чи згОдний у  виконанні Олександра Авраменка. Обґрунтуйте, коли доречно вживати обидва слова, коли – лише згІдний, а коли – лише згдОний.

Урок 4/24/2021. Правопис префіксів.
Домашнє завдання на 15 травня.
1. Опрацюйте презентацію "Правопис префіксів" (дивіться однойменний додаток).
2. Виконайте завдання на слайдах № 11, 12, 13.

Урок 5/15/2021. Спрощення в групах приголосних.
Домашнє завдання на 5 червня.
1. Опрацюйте презентацію "Спрощення в групах приголосних"( Дивіться однойменний додаток).
2. Виконайте завдання на слайдах №9, 10, 11, 17.
3. Підготуйтеся до іспиту: повторіть теми "Фонетична транскрипція", "Апостроф",   "Знак м'якшення",   "Найпоширеніші випадки чергування", "Спрощення у групах приголосних" ( Перегляньте однойменні презентації).


3.апишіть мені лист, використовуючи зверта є

 

 
  
ĉ
Olha Matviyishyn,
29 вер. 2016 р., 21:24
Ċ
Olha Matviyishyn,
13 жовт. 2020 р., 21:22
ć
Olha Matviyishyn,
25 лют. 2021 р., 04:15
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 груд. 2020 р., 08:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:18
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 13:01
ć
Olha Matviyishyn,
4 груд. 2020 р., 18:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 квіт. 2021 р., 13:15
ĉ
Olha Matviyishyn,
17 бер. 2021 р., 17:40
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 23:45
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 23:44
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 23:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:22
Ċ
Olha Matviyishyn,
14 жовт. 2020 р., 19:05
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2020 р., 19:01
Ċ
Olha Matviyishyn,
14 жовт. 2020 р., 19:23
Ċ
Olha Matviyishyn,
28 жовт. 2020 р., 10:12
Ċ
Olha Matviyishyn,
28 жовт. 2020 р., 12:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 трав. 2020 р., 16:04
ć
Olha Matviyishyn,
26 лют. 2021 р., 20:48
ć
Olha Matviyishyn,
4 трав. 2021 р., 14:38
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:28
ć
Olha Matviyishyn,
6 квіт. 2021 р., 13:54
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 лист. 2020 р., 18:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
18 бер. 2018 р., 10:10
ć
Olha Matviyishyn,
14 трав. 2021 р., 19:07
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:44
Ċ
Olha Matviyishyn,
14 жовт. 2020 р., 19:22
ć
Olha Matviyishyn,
10 лют. 2021 р., 11:35
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 лют. 2020 р., 18:38
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 лют. 2020 р., 18:40
ĉ
Olha Matviyishyn,
23 квіт. 2021 р., 19:19