2017-2018 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин


Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                 Домашнє завдання
                               
                                                   
Урок №1 9/23/2017.Іменник як частина мови.

1. Вивчіть (повторіть) блок-схему "Іменник"(таблиця№13).
2.Випишіть із тексту іменники у табличку і визначте рід, число, відмінок, відміну і групу.
(На розданій копії).Якщо виникнуть труднощі - не журіться, ми будемо над цим працювати
у школі.

Урок №2 9/30/2017.Відміни іменників.

1.Повторіть поділ іменників на відміни (дивіться додаток "Відміни іменників").
2.Відредагуйте (поставте слово у правильній формі і вставте пропущені букви)
текст "Коли народжується людина" і перепишіть його у зошит.
3.Із виділених речень випишіть іменники у 4 колонки за відмінами (додаток "Коли народжується людина".
Увага:а)іменники, які вживаються тільки у множині до жодної відміни не належать:лінощі,
люди (хоч одна людина).
б)всі іменники на -ість належать до 3-ьої відміни: недбалість, брехливість, індивідуальність.

Нові слова: суттєвий-важливий,значний; недбалість- від недбалий, який ставиться до своїх
обов*язків байдуже, без належної старанності.

Урок №310/14/2017.Перша відміна іменників.

1.Вивчіть( повторіть) відміни іменників.
2.Обов*язково! Перепишіть у зошит текст"Коли народжується людина", розкриваючи дужки.
3.Із виділених речень випишіть іменники у 4 колонки за відмінами.Користуйтеся додатками.

Урок№4 28/10/2017.Друга відміна іменників.Закінчення родового відмінка (-а/-я , -у/-ю).
1.Перепишіть текст"Хай кожен живе,як вареник у маслі",дописуючи закінчення родового відмінка.
2.Опрацюйте таблицю "Чоловічий рід - а/-я чи -у/-ю".Дивіться додаток "Родовий відмінок іменників 2-ої відміни ч. роду".

Урок№5 11/4/2017/.Третя відміна іменників.
1.Виконайте  попереднє завдання.
2.Прочитайте речення, визначте іменники №3-тьої відміни.Провідміняйте їх за відмінками.

Хіба не любов усе єднає, як ворожість усе руйнує?(Г. Сковорода). Чиста совість є великою
радістю.(Ф. Прокопович).Немає долі без солі.(Народна творчість).

Пам*ятайте!Всі іменники на -ість належать до жіночого роду і третьої відміни.

Урок №6.11/11/2017.
Іменники 4-ої відміни. Специфіка відмінювання іменників 4-ої відміни(таблиця№36).

1.Виконати письмово вправу№ 58 ( дивіться додаток).
Завдання виконати на 3-тє грудня.

Урок №7. 12/2/2017.
Число іменника.Вивчіть,які іменники вживаються тільки в однині, а які тільки в множині.
1. Виконайте вправи 2,3,4.( Дивіться додаток "Число іменника").

Завдання виконайте на 16 грудня.

Урок№8.12/16/2017.
Рід іменників. Визначення роду чужомовних слів в украінській мові
2. Вивчіть правила визначення роду незмінюваних іменників (на розданій копії).
3.Виконйте письмово вправи №1-3 (дивіться додаток " Вправа №1(роди)).  

Урок№9.1/20/2018.Не з іменниками,прикметниками,прислівниками.                             
1.Вивчіть,коли не з іменниками,прикметниками, прислівниками пишеться разом і окремо.
2.Виконайте вправу №2 (Дивіться додатки "Не з іменниками,прикметниками,прислівниками"і
"Не з іменниками, прикметниками,прислівниками.Вправи".

Урок №10.1/27/2018.Морфологічний розбір іменника.
1.Зробіть морфологічний розбір усіх іменників:
а)Син Божий з*явився на цей світ у чужих пошарпаних яслах, але виявився багатшим од
власників розкішних хоромів та палаців.
б) Нехай рік, що настав, принесе нам усім злагоду,спокій, впевненість у щасливому майбутньому нашої Батьківщини.
Урок№ 11.2/3/2018. Контрольний диктант із граматичним завданням "Берег дитинства".
1.Виконайте всі попередні завдання.
Невсипуще(постійно,старанно, пильно,неослабно,невтомно)-untiring.
                                
Урок№12. 2/10/2018.Робота  над текстом Богдан Лепкий" Мишка".Робота у парах.
Із  абзацу "Добре,що діти сплять, а то ще б навчилися брехати, як люди. І як цим людям язик
на таку брехню повертається? Погані люди. Одні з голоду гинуть, а другі папір у ящик ховають.
Хіба ж папір важніший від життя?" випишіть всі іменники і зробіть морфологічний розбір.

Наприклад: Діти -іменник,початкова форма-діти, істота(живі);загальна назва;називний відмінок;множина; роду,відміни,групи не має, бо вживається тільки у множині;синтаксична роль(чим виступає у реченні)- підмет.
Користуйтеся додатком "Не з іменниками, прикметниками, прислівниками." Тут знайдете порядок морфологічного розбору.

Урок №13. 2/17/2018.Прикметник як частина мови.
1. Опрацюйте блок-схему" Прикметник"( на розданій копії).
2.Виконайте вправи №1і 2 (дивіться  додаток"Семантичні групи прикметників").

Урок№14. 2/24/2018. Розряди ( семантичні групи) прикметників.
1.Опрацюйте правила у додатку "Тренувальні вправи".
2.Виконайте вправу №2 ( дивіться додаток" Тренувальні вправи").
Завдання виконайте на 10 березня.

Урок№15. 3/10/2018.Сполучення прикметників з іменниками.
1.Виконайте завдання, яке знайдете у додатку "Сполучення прикметників з іменниками".                                                                  


ĉ
Olha Matviyishyn,
29 вер. 2016 р., 21:24
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 лют. 2016 р., 14:00
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:18
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 13:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
18 бер. 2018 р., 10:10
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:44
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:22