2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
(347)707-6863

Зміни до правопису 2019 року
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                 Домашнє завдання


Урок №1 21/09/2019.Розділ мови "Фонетика".
Голосні і приголосні звуки.
1.Виконайте письмово вправи №42 і43 (на розданій копії).
2. Зробіть орфографічне оформлення тексту "За легендою''.

Урок №2 5/10/2019. Фонетична транскрипція.
1.Вивчіть таблицю №30.
2. Виконайте вправи 54 і 55 (дивіться додаток для 8 класу)
Урок №3 12/10/2019. Вживання апострофа.

1.Вивчіть таблиці № 45 і 46 (на розданій копії).
2.Виконайте тренувальні вправи №1,2,3.
Урок №4 19/10/2019. Вживання м'якого знака.

Урок №5 2/11/2019. Напишіть стислий переказ (summary) тексту  "Останній гетьман"(За
М.Слабошпицьким).
Переказ написати на 9-е листопада
 
Урок№6 9/11/2019. Звукозміна. Чергування О,Е з І.
1. Виконайте вправи № 4 і 5 (на розданій копії).

Вправа № 4. Утворіть із закритих складів відкриті, щоб замість І,Ї, де це можливе, 
стали О,Е(Є): Київ, Львів, Харків, Канів, камінь, осінь, ячмінь, корінь, віз, шкіл, піль, батіг, він,
вівця, гусінь. лебідь, ніч, сніп.
 Наприклад: Київ-Києва, ніч- ночи(і). Закриті склади закінчуються на приголосний звук: ніч,
Хар- ків, а відкриті на голосний: но-чи, каея.

Вправа №5. Перепишіть. Слова, що у дужках, напишітьу потрібній формі.

Теплого (вечір) зустрічались на вулиці (М. Коцюб.).Коло річки, коло (брід) два голуби пили воду (Нар. пісня). Дзюба того ж таки дня пропав з (дім) (В.Барка). Вона виттям лихого (грім)
прийшла до радісного (дім) (П. Тичина). Рясно падали (зір), земля часом двигтіла під (ніг)
(Ю. Яновський). Пізньої (осінь) поверталися чумаки додому. На чужині нема (радість). Я бачив (лебідь). Вони збирають (ягід). Тут посіяно багато (ячмінь).

Урок №7 16/11/2019. Склад і наголос. Правила переносу слів.
1. Проаналізуйте таблиці №34, 35 (на розданій копії).
2. Виконайте завдання №1, 2, 3 (Завдання поділене на дві групи: група №1 має своє завдання,а група №2 - своє). Дивіться додаток "Склад і наголос".

Урок№8  23/11/2019.Подвоєння і подовження приголосних.
1.Виконайте письмово вправу на подвоєння і подовження.Дивіться додаток "Подвоєння букв"
(8 клас).
Урок №9  7/12/2019. Іспит за перший триместр.
1. Повторіть все вивчене за перший триместр.

Урок №10  21/12/2019. Контрольний диктант "Різдвяні традиції".
1.Закріпіть все вивчене за перший триместр.
Урок №11  25/01/2020. Написання колективного твору:''Моє слово про Шевченка''.
1. Закінчіть розпочатий у класі твір.

Урок №12 01/02/2020. Аналіз письмових робіт.
Для тих, хто не виконав! Напишіть твір про Шевченка.

Урок №13 08/02/2020. Чергування в групах приголосних.
1. Вивчіть, які основні чергування відбуваються у групах приголосних.
2. Виконайте вправи №218, 219,220.(Дивіться копії, а також додатки "Чергування приголосних"
 і ''Чергування приголосних (вправи)".

Урок №14 15/02/2020. Спрощення в групах приголосних.
1.Вивчіть, у яких словах відбувається спрощення, а у яких не відбувається.
2. Виконайте вправу №114.(Дивіться додаток"Спрощення в групах приголосних" і "Спрощення
в групах приголосних(продовження)).
3.Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Завіса Львівської Опери"(Дивіться
однойменний додаток".
4.Повторіть творчість Лесі Українки. Як ви розумієте слоган "Хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого, в неволю візьме", який був "присутній'' на Майдані 2014 року.
Слоган- девіз, гасло.

Урок №15 22/02/2020.Чергування, спрощення ,апостроф, м'який знак.Тренувальні вправи.
1.Для тих, хто не виконав! Виконайте вправу № 114, зробіть орфографічно-пунктуаційне
оформлення тексту"Завіса Львівської Опери".
2.Закінчіть вправи на розданій копії (вправи№5 і 6). Дивіться додаток "Тренувальні вправи(чергування, спрощення,апостроф,м'який знак).
3.Повторіть життя і творчість Лесі Українки.

Урок №16 29/02/2020. Напишіть твір,присвячений життю і творчості Лесі Українки.

Урок № 17 07/03/2020. Аналіз написаних письмових робіт.Загальне ознайомлення із розділом мови "Будова слова".
1. Написати твір про життя і творчість Лесі Українки.

Урок №18 14/03/2020. Будова слова.Словотвір.
1. Вивчіть всі значущі частини слова (корінь, префікс,суфікс, закінчення, основа).
2.Виконайте вправи №1,2,3. Перепишіть у зошит (дивіться додаток "Будова слова" або додаток
для 8-го класу "Відділіть закінчення від основи").

Пам'ятайте! Закінчення- це змінна частина слова. Щоб правильно визначити закінчення у слові,це слово потрібно змінити (за відмінками, числами, родами, дієслова  за особами). Наприклад: тиша-тишею; тихий- тихого; вечірній-вечірього,
вечірньої. Ця частинка слова, що змінилася, і буде закінченням.
Я іду,ти ідеш, він іде, ми ідемо,ви ідете, вони ідуть. Він розумний,вона розумна, воно розумне.

Розрізняйте! Слова, які мають нульове закінчення: дуб,ліс,сад,кобзар, виклик (закінчуються на приголосний).У непрямих відмінках закінчення мають:дуба, лісу,саду,кобзаря,виклику.  Слова, які взагалі закінчень не мають.Це: прислівники( (відповідають на питання як? де?
коли? звідки? Слова тихо-як? тишком-як? зранку- коли? збоку- де? закінчень не мають! Вони закінчуються на прислівникові суфікси: О,ОМ,У,У.
Не мають закінчень також інфінітиви :читати, аналізувати( початкова форма дієслова);
дієприслівники: працюючи,сидячи.
Щоб правильно визначити корінь слова, потрібно підібрати спільнокореневі слова,
наприклад: ранок,зранку, вранці, ранішній.Спільна частинка для цих всіх слів ран, значить це і буде корінь.
                                                   
Урок №19 21/03/2020. Значущі частини слова префікси (приростки) і суфікси (наростки)

1. Ознайомтеся (і запам'ятайте), які бувають префікси і суфікси.
2. Виконайте вправи №  1, 2, 3 ,4 письмово. Всю інформацію знайдете у додатку "Значущі частини слова".
 
Урок № 20  28/03/2020. Значення префіксів і суфіксів. Тренувальні вправи.

1. Закріпіть свої знання - повчіть правила у додатку.
2. Виконайте письмово вправи №5 і №6. Дивіться додаток "Значущі частини слова" або  пакет завдань "Будова слова"(я роздала вам ще у школі).
3. Розберіть подані нижче слова за будовою: приспішений, задуманий, думка, зарозумілий, проспіваний, порадників, нарада, приспівка.

Щоб правильно визначити корінь слова, потрібно підібрати спільнокореневі слова,наприклад: рада, радити, порада, порадник, нарада. Спільна частинка для тих всіх слів РАД, значить це і буде корінь.

ХРИСТОС  ВОСКРЕС !!!

Урок № 21 4/4/ 2020. 1. Запишіть текст " Музей писанкового розпису" у зошит, розкриваючи дужки.
2. Розберіть виділені слова за будовою.

Дивіться додаток " Музей писанкового розпису".

Завдання виконайте на 25-е квітня. З радістю допоможу виконати: 1(347) 707-6863
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ!

Урок№ 22  25/4/2020. Твір-опис зовнішності людини. Удосконалювати вміння
описувати зовнішність людини, розвивати спостережливість, збагачувати запас доступних учням мовних засобів.
1.Усно складіть твір-мініатюру, описавши зовнішність кого-небудь з ваших рідних, друзів.
2. Усно поясніть:а) чи є зв'язок між зовнішністю і внутрішнім світом людини? б) слова якої частини мови найчастіше вживаються для опису рис зовнішності?

Урок № 23  2/5/2020. Твір-опис зовнішності людини. Моя мама.
 
1.Напишіть твір, описавши зовнішність своєї рідної матусі: а) або у хвилини радості;
  б) або за якимось заняттям, роботою (170 слів).
Щоб текст був завершеним , у вступі коротко скажіть про те, чим викликаний такий стан або чим зайнята описувана людина. Запишіть опис, виділяючи ті елементи зовнішності, які характерні саме для Вашої мами. Зверніть увагу на те, як постава, риси обличчя можуть розкривати настрій, стан, характер людини. Скористайтеся планом, 
портретною лексикою,  літературними зразками опису зовнішності людини, які знайдете у додатку"Опис зовнішності людини''.
Завдання виконайте на 9 або 16 травня. Із прийдешнім святом, дорогі і милі Матусі!


                                                                  


ĉ
Olha Matviyishyn,
29 вер. 2016 р., 21:24
ĉ
Olha Matviyishyn,
20 бер. 2020 р., 16:32
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 лют. 2016 р., 14:00
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:18
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 13:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 15:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2020 р., 19:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 трав. 2020 р., 16:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
21 лист. 2019 р., 07:42
ĉ
Olha Matviyishyn,
18 бер. 2018 р., 10:10
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2020 р., 16:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 14:44
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 лют. 2020 р., 18:38
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 лют. 2020 р., 18:40