2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
(347)707-6863


                        Шановні батьки! Дорогі учні!
Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, спраглого прагнення до нових знань, бо знання - це сила.
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).

 
                                               Домашнє завдання

Урок 10/3/2020. Прислівник як частина мови.

1. Опрацюйте тему ''Прислівник''. Запам'ятайте, що прислівники відповідають на 
питання: як? де? коли? якою мірою? з якою метою? з якої причини?
2. Виконайте письмово вправи №1,2,3,4. Всю інформацію знайдете у додатку ''Прислівник як частина мови. Оновлено''. 
3. Перепишіть текст ''Миколі стало легше'', ставлячи подані в дужках слова у потрібній формі. Підкресліть прислівники і поставте до них запитання. Дивіться додаток ''Миколі стало легше".

Використовуйте у своій мові колоритні прислівники:
обабіч - з обох боків; обіруч - двома руками; горІлиць - обличчям догори; долІлиць - 
обличчям вниз; поготІв - тим більше; навдивовИжу - надзвичайно.

Увага! Завдання виконайте на 17-те жовтня!

Урок 10/17/2020. Прислівник. Тренувальні вправи.

1. Виконайте вправи № 1,2. Дивіться додаток "Вправи № 1, 2. Прислівник".
2. Перепишіть текст" Так мовить Бог", розкриваючи дужки. Виконайте всі завдання, зазначені після тексту. Дивіться додаток "Так мовить Бог".
3. Перегляньте відео "Службові частини мови"
Завдання виконайте на 31 жовтня!

Урок 10/31/2020. Загальне поняття про службові частини мови. 

Службові (від слова служити:працювати на когось).Службові слова виражають

різні відношення між словами; вони не відповідають на питання, не є членами речення, не змінюються. Вони служать самостійним частинам мови.


1. Навчіться розрізняти у тексті прийменники, сполучники, частки.
Дивіться додаток ''Cлужбові частини мови'', а також перегляньте ще раз відео ''Cлужбові частини мови'' (попереднє домашнє завдання).
2. Виконайте письмово вправу №1. Дивіться додаток ''Cлужбові частини мови (вправи)''. Чи зрозуміли ви значення приказок: Одне діло пастирський жезл, а інше пастуша сопілка, а також : Не живяше посреди дома моего творяя гординю? Жезл - особливої форми паличка, що служить символом влади, великого становища.  
3. Перепишіть текст ''Безробітний ангел'' у зошит, розкриваючи дужки. Дивіться додаток ''Безробітний ангел''.

Завдання виконайте на 14 листопада.
 
1/3.
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 трав. 2020 р., 16:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 лист. 2020 р., 22:31
ĉ
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2018 р., 12:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2017 р., 17:12
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 22:28
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 20:33
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 08:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2020 р., 12:39
ĉ
М.docx
(13k)
Olha Matviyishyn,
18 лист. 2015 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 10:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2017 р., 19:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 квіт. 2020 р., 13:00
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:53
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 лют. 2018 р., 18:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 бер. 2020 р., 15:41
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 січ. 2016 р., 14:21
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 21:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 11:50
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 18:47
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 жовт. 2020 р., 16:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 лют. 2020 р., 21:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 20:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2017 р., 18:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:25
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 січ. 2016 р., 14:54
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 22:30
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2020 р., 12:32
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:28
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 20:27
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 20:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 трав. 2020 р., 17:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:41