2019-2020 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин


Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                               Домашнє завдання


Урок №1 21/09/2019. Індоєвропейська сім'я мов.Основні мовні групи.Розділи мовознавства.
1.Вивчіть:а) які мови належать до слов'янської, германської, романської групи мов;
                 б)що вивчають розділи мовознавства:фонетика, морфологія, синтаксис.
2.Зробіть орфографічне оформлення тексту "А що ми знаємо про мову" (перепишіть у зошит, уставляючи пропущені літери, запишіть разом або окремо префікси с-,що-,най-,не із наступ-
ним словом).Пам'ятайте! Споконвіку,щосуботи, щодня, вранці, вдень -прислівники,
які пишуться разом.
Весь матеріал знайдете на копіях,а текст у додатку "Мова і Бог".
Споконвіку-  з давніх- давен,здавна

Завдання виконати на 5-е жовтня.

Урок№2. 5/10/2019. Синтаксис.Загальне поняття про речення і словосполучення.
1.Ознайомтеся,що вивчає синтаксис  (речення і словосполучення).Дивіться додаток "Синтаксиc1".
2.Виконайте письмово вправу,яку знайдете у додатку "Види словосполучень".
Зразок:захопився властивостями (головне слово захопився; від нього ми ставимо запитання
чим? - властивостями); чарівними властивостями (головне слово властивостями;від нього ми ставимо запитання якими?- чарівними); властивостями води (головне слово властивостями;від нього ставимо запитання чого?- води); грав для неї (головне слово
грав;від нього ми ставимо запитання для кого?- для неї).(Якщо виникнуть запитання,
дзвоніть:1(347)707-6863).
Властивiсть-якість,ознака (quality,property).
Лайка-різкі,образливі слова(offensive words).
Потворні-негарні(ugly)

Урок№3. 12/10/2019. Диктант"Покрова".
1.Виконати всі попередні завдання.Повторити, що вивчає синтаксис.

Урок№4 19/10/2019.Словосполученняипи підрядного зв'язку (таблиця № 82, дивіться додаток " Типи підрядного зв'язку".
1.Вивчіть,що таке словосполучення,які бувають види словосполучень.
2.Виконайте вправи №1 і 2 (знайдете у додатку"Вправи№1і2 підрядний зв'язок ..". З вправи № 1 випишіть тільки ті словосполучення, які утворилися зв'язком узгодження,наприклад рідна пісня.
3.Перепишіть текст "Так мовить Бог" у зошит, розкриваючи дужки (у додатку).

Урок №5 26/10/2019. Види речень за метою висловлювання.

1.Виконайте попереднє завдання.
2.Перепишіть текст "Так мовить Бог" у зошит, розкриваючи дужки.

Завдання виконати на 2-е листопада.

Урок №6 2/11/2019. Напишіть стислий переказ (summary) оповідання Б.Лепкого "Дзвони".

Завдання виконати на 9-е листопада.

Урок№ 7 9/11/2019. Головні члени речення підмет і присудок. Підмет простий і складений.
1. Проаналізуйте, чим виражається простий і складений підмет (інформацію знайдете на розданій копії).
2. Виконайте творче завдання № 90 і 91( дивіться додаток " Творче завдання №90").
Завдання № 91 виконати обов'язково, 90 - за бажанням.

Урок№ 8 16/11/2019. Види присудків.
1. Вивчіть таблицю №58 (види присудків).
2.Виконайте вправи №1 і 2. Перепишіть речення у зошит, підкресліть головні члени речення.
(завдання знайдете на розданій копії).
2.Виконайте письмово вправу №2 (дивіться додаток"Вправа №2").
Пам*ятайте! У кінці розповідних речень ставиться крапка (.), питальних - знак питання(?),
а спонукальні спонукають до чогось (дієслова у таких реченнях стоять у наказовому способі:
не судіть, поважайте). І питальні, і спонукальні, і розповідні речення можуть бути окличними,
якщо вимовити їх із підсиленою інтонацією(!).

3.Перепишіть текст "Безробітний ангел", розкриваючи дужки.Вивчіть
Урок№3 06/10/2018.Словосполученняипи підрядного зв'язку (таблиця № 82, дивіться додаток " Типи підрядного зв'язку".
1.,що таке словосполучення,які бувають види словосполучень.
2.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із поданих словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.
Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол .цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того,
два іменники не утворюють узгодження.
Дивіться додаток "Види словосполучень''.

Урок№4 13 /10/2018. Словосполучення.Тренувальні вправи.
1.Перепишіть текст '' Покрова'' у зошит.Випишіть із цього тексту словосполучення, які утворилися зв'язком узгодження.((Текст знайдете на розданій копії або у додатку ''Покрова'',11клас)).
Наприклад:зі своєї голови - це узгоджене означення, головне слово голови,від нього ми ставимо запитання до залежного слова -чиєї? - своєї.І іменник голови,і займенник своєї 
стоять у родовому відмінку, однині і мають жіночий рід. Білу хустку- це зв'язок узгодження,
бо і головне, і залежне слово стоїть у знахідному відмінку однини жіночого роду.
2.Виконайте письмово вправу,яку знайдете у додатку "Види словосполучень".
Зразок:захопився властивостями (головне слово захопився; від нього ми ставимо запитання
чим? - властивостями); чарівними властивостями (головне слово властивостями;від нього ми ставимо запитання якими?- чарівними); властивостями води (головне слово властивостями;від нього ставимо запитання чого?- води); грав для неї (головне слово
грав;від нього ми ставимо запитання для кого?- для неї).(Якщо виникнуть запитання,
дзвоніть:1(347)707-6863).
Властивiсть-якість,ознака (quality,property).
Лайка-різкі,образливі слова(offensive words).
Потворні-негарні(ugly)
Урок № 5 20/10/2018


Урок № 6 3/11/2018


Урок № 7 10/11/2018

Урок №8 17/11/2018

Урок №9 1/12/2018. Іспит за перший семестр.
1.Напишіть твір-роздум на тему:"Мій найкращий друг".Принести твори на 8-ме грудня.
Урок №13 2/2/2018.

                                                
                              

 
Урок№6 11/18/2017.Виконайте письмово вправу №2 (дивіться додаток"Вправа №2").
Пам*ятайте! У кінці розповідних речень ставиться крапка (.), питальних - знак питання(?),
а спонукальні спонукають до чогось (дієслова у таких реченнях стоять у наказовому способі:
не судіть, поважайте). І питальні, і спонукальні, і розповідні речення можуть бути окличними,
якщо вимовити їх із підсиленою інтонацією(!).
Завдання виконати на 2 грудня.
Урок№7 12/2/2017.Головний член речення підмет.                          
1.Вивчіть,як можуть виражатися прості і складені підмети (Додаток"Головний член речення підмет").
2.Виконайте творче завдання №90(Дивіться додаток).
Завдання виконайте на 16 грудня. 
Урок№8 12/16/2017.Головний член речення присудок.
1.Вивчіть,які бувають присудки
2.Виконайте вправу№3 (на розданих копіях).Підкреслити підмети і присудки.                           

Урок №9 1/20/2018. Другорядний член речення додаток(object).
1.Вивчіть,які бувають додатки (прямі і непрямі:direct and indirect).Дивіться додаток"Другорядний член речення(додаток-object).
2.Перепишіть текст"Миколі стало легше",розкриваючи дужки.Поставте слова, що у дужках,у правильному відмінку.У перших трьох абзацах (останнє речення В іі очах він прочитав докір) знайдіть додатки, поставте до них запитання,визначте прямі це додатки чи непрямі.
 Пам*ятайте!1.Прямі додатки(direct object) це питання знахідного відмінка(кого?що?) без прийменника(preposition).Наприклад.Микола наздогнав (кого?що?)бабусю.Слово бабусю і буде прямим додатком.Біля прямого додатка не буває прийменників.
2.Місце і час - це обставина(навіть якщо це іменник із прийменником: Коли Микола наздогнав бабусю? Тоді,коли ішов до школи (по дорозі до школи).
Перепишіть весь текст акуратно у зошит.
Докір - reproach.
Урок 10 1/27/2018.Другорядний член речення означення (attribute).
1.Вивчіть,які бувають означення (узгоджені і неузгоджені).
2.Виконайте вправу №4 (замініть узгоджені означення на неузгоджені).
Дивіться додаток "Означення узгоджені і неузгоджені".

Урок№11 2/3/2018. Переказ розповідного характеру за романом Богдана Лепкого "Мишка"
Казка для дітей: для малих і великих.
1.Напишіть переказ за твором Богдана Лепкого "Мишка", тобто передайте своїми словами зміст прочитаного (summarize).
Твір можна прочитати,натиснувши на посилання "Навчальні програми,українська література(короткий зміст) 7клас".

Урок№12 2/10/2018. Другорядний член речення обставина.Опрацювати таблицю№95
(Види обставин).Дивіться додаток.
1.Зробити синтаксичний розбір речень (визначити підмет, присудок,додатки,означення,
обставини).
а)Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає .б)Дорогими для мене стали схили Дніпра.
в)У неділю рано-вранці поле вкрилося туманом(Т.Ш).г) Ми завжди пам*ятатимемо героїв
Небесної сотні.д) Сріблястий місяць тихо лив чарівне світло на сонну землю (І.Франко).

Урок№13 2/17/2018.Тренувальні вправи.
1.Перепишіть текст.Визначте підмети, присудки і обставини.

Увечері повернувся батько із зборів додому. На порозі хати він раптом зупинився і прислухався.
Із городу долинули до нього хвилюючі звуки. Хтось грав на скрипці. Батько пішов у той бік.Це його син Лукаш стояв серед городу і грав.Батько ніколи досі не чув такоі гри.Але музика була йому давно знайома.Син грав ту пісню, яку так хотілося йому заспівати на полі.( О. Донченко).

Урок№14 2/24/2018. Робота над текстом " Миколі стало легше" (Читання тексту і визначення
головних і другорядних членів речення).
1. Закінчіть аналіз тексту (визначити головні і другорядні члени речення). У школі ми зробили
два абзаци.Діалог до уваги не беріть ( аналіз не робіть).
Завдання виконати на 10 березня.

Урок№15 3/10/2018. Прикладка як різновид означення.
1.Вивчіть,що таке прикладка.
2. Виконайте вправу №1.(Дивіться додаток "Прикладка як різновид означення").
Принишкли-завмерли,застигли,притихли (quieted down)
 імла- туман; повітря,густо насичене водяною парою (fog) 
кошлатий-сильний, розгнузданий (shaggy )
брід- мілке,неглибоке місце річки ( ford)
заручена- дівчина,яка стала нареченою (betrothed)
таїнство- щось загадкове, таємниче (mystery).

Урок №16.3/17/2018.Робота над текстом.
1. Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Народження заповіту".

Урок№17.3/24/2018.
1.Зробіть орфографічно-пунктуаційне оформлення тексту "Веснянки"(докінчіть).

Урок№18. 4/14/2018.
1.Написати твір на тему:"Великдень у моїй родині".

Урок№19. 4/28/2018. Односкладні речення.

1.Ознайомтеся,які бувають односкладні речення.(Дивіться додаток "Односкладні речення").
2.Виконайте вправу №6. (Дивіться додаток "Вправа №6(односкладні речення).
Завдання виконайте на 12 травня.
1/3.
ĉ
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2018 р., 12:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2017 р., 17:12
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
21 лист. 2019 р., 07:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:44
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 08:03
ĉ
М.docx
(13k)
Olha Matviyishyn,
18 лист. 2015 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 10:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2017 р., 19:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:53
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 лют. 2018 р., 18:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 січ. 2016 р., 14:21
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 11:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 20:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2017 р., 18:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:25
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 січ. 2016 р., 14:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 лют. 2016 р., 20:07
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 20:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2016 р., 15:41