2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
(347)707-6863


                        Шановні батьки! Дорогі учні!
Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, спраглого прагнення до нових знань, бо знання - це сила.
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).

 
                                               Домашнє завдання

Урок 10/3/2020. Прислівник як частина мови.

1. Опрацюйте тему ''Прислівник''. Запам'ятайте, що прислівники відповідають на 
питання: як? де? коли? якою мірою? з якою метою? з якої причини?
2. Виконайте письмово вправи №1,2,3,4. Всю інформацію знайдете у додатку ''Прислівник як частина мови. Оновлено''. 
3. Перепишіть текст ''Миколі стало легше'', ставлячи подані в дужках слова у потрібній формі. Підкресліть прислівники і поставте до них запитання. Дивіться додаток ''Миколі стало легше".

Використовуйте у своій мові колоритні прислівники:
обабіч - з обох боків; обіруч - двома руками; горІлиць - обличчям догори; долІлиць - 
обличчям вниз; поготІв - тим більше; навдивовИжу - надзвичайно.

Увага! Завдання виконайте на 17-те жовтня!

Урок 10/17/2020. Прислівник. Тренувальні вправи.

1. Виконайте вправи № 1,2. Дивіться додаток "Вправи № 1, 2. Прислівник".
2. Перепишіть текст" Так мовить Бог", розкриваючи дужки. Виконайте всі завдання, заз
начені після тексту. Дивіться додаток "Так мовить Бог".
3. Перегляньте відео "Службові частини мови"
Завдання виконайте на 31 жовтня!

Урок 10/31/2020. Загальне поняття про службові частини мови. 

Службові (від слова служити:працювати на когось).Службові слова виражають

різні відношення між словами; вони не відповідають на питання, не є членами речення, не змінюються. Вони служать самостійним частинам мови.


1. Навчіться розрізняти у тексті прийменники, сполучники, частки.
Дивіться додаток ''Cлужбові частини мови'', а також перегляньте ще раз відео ''Cлужбові частини мови'' (попереднє домашнє завдання).
2. Виконайте письмово вправу №1. Дивіться додаток ''Cлужбові частини мови (вправи)''. Чи зрозуміли ви значення приказок: Одне діло пастирський жезл, а інше пастуша сопілка, а також : Не живяше посреди дома моего творяя гординю? Жезл - особливої форми паличка, що служить символом влади, великого становища.  
3. Перепишіть текст ''Безробітний ангел'' у зошит, розкриваючи дужки. Дивіться додаток ''Безробітний ангел''.
Завдання виконайте на 14 листопада.

Урок 11/14/2020. Узагальнення знань з теми "Службові частини мови''.
Домашнє завдання на 5 грудня.
1. Виконайте письмово вправи №1-3. Дивіться додаток '' Домашнє завдання на 5 грудня''.
Обов'язково виконуйте домашнє завдання, бо без практики не буде ніякого
поступу! Завдання прошу надсилати на мою електронну пошту: mova@ukrainianschoolnyc.org

Урок 12/05/2020. Синтаксис. Словосполучення. Види словосполучень.
Домашнє завдання на 30 січня (для тих, хто не виконав).
1. Опрацюйте презентацію ''Синтаксис. Словосполучення. Види словосполучень.''
Дивіться однойменний додаток. 
2. Виконайте письмово завдання на слайдах:
Слайд № 7. 1)Із поданих словосполучень випишіть тільки ті, які утворилися зв'язком узгодження. До прикладу: щаслива мама.

Запам'ятайте: при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід, число і відмінок.

Наприклад: щаслива мама. Ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок (ми не можемо сказати: щасливий мама).Значить це зв'язок узгодження. Словосполучення іти швидко не може бути узгодженням, бо дієслово іти приєднується до прислівника швидко тільки за змістом ( прислівники не мають закінчень). Словосполучення книга товариша також не є узгодженням, бо книга -називний відмінок, а товариша - родовий, крім того, два іменники не утворюють узгодження. Дивіться додаток "Види словосполучень''.

Узгоджуватися можуть:
а) прикметник з іменником: розумна людина (вона);
б) займенник з іменником: мій зошит (він);
в) порядковий числівник з іменником: перше кохання (воно);
г) дієприкметник з іменником: прочитана книга (вона).
2) випишіть із тексту тільки ті словосполучення, які утворилися зв'язком узгодження.
Слайд №8. Виберіть одне дієслово і утворіть із ним словосполучення. Дивіться зразок.
Слайд № 10. Із поданих сполук випишіть тільки словосполучення.
Слайд № 11. Складіть словосполучення із поданих слів.
Слайд № 12. Знайдіть синоніми.

Урок 1/30/2021. Речення. Види речень за метою висловлювання, емоційним забарвленням, будовою.

Домашнє завдання на 13 лютого.


1. Уважно прочитайте презентацію '' Cинтаксис. Речення. Види речень".( Я спростила і оновила слайди !) Навчіться розрізняти види речень за метою висловлювання.

2. Виконайте письмово домашнє завдання у додатку " Домашнє завдання на 13 лютого".

Пам'ятайте! У кінці розповідних речень ставиться крапка (.), питальних - знак питання(?), а спонукальні спонукають, просять, закликають, наказують (дієслова у таких реченнях стоять у наказовому способі: не судіть, поважайте). І питальні, і спонукальні, і розповідні речення можуть бути окличними, якщо вимовити їх із підсиленою інтонацією.

Урок 2/13/2021. Двоскладне речення. Підмет.

Домашнє завдання на 27 лютого.


1. Простудіюйте презентацію ''Двоскладне речення. Підмет" (дивіться додаток).

2. Прочитайте "Давню казку" Лесі Українки (у презентації).

3. Виконайте завдання у додатку " Домашнє завдання на 27 лютого".


Урок 2/27/2021. Присудок - головний член речення.

Домашнє завдання на 20 березня.


1. Уважно прочитайте презентацію ''Підмет і присудок - головні члени речення"(дивіться додаток). Навчіться розрізняти види присудків.

2. Виконайте завдання у додатку " Домашнє завдання на 20 березня".


Урок 3/20/2021. Додаток- другорядний член речення.

Домашнє завдання на 10 квітня.


1. Простудіюйте презентацію "Додаток - другорядний член речення " ( дивіться однойменний додаток).

2. Виконайте завдання на слайдах №12, 13, 14, 15.


Урок 4/10/2021. Другорядний член речення - означення.

Домашнє завдання на 24 квітня.


1. Опрацюйте презентацію "Другорядний член речення - означення''( дивіться однойменний додаток ).

2. Виконайте завдання на слайдах №14, 16, 17, 19, 21.


Урок 4/24/2021. Обставина - другорядний член речення.

Домашнє завдання на 15 травня.


1. Опрацюйте презентацію "Обставина - другорядний член речення" (дивіться однойменний додаток).

2. Виконайте завдання на слайдах №15, 16, 17.


Урок 5/15/2021. Прикладка як різновид означення.

Домашнє завдання на 5 червня.


1. Опрацюйте презентацію "Прикладка як різновид означення" (дивіться однойменний додаток).

2. Виконайте завдання на слайдах №13, 14, 15.

3. Повторіть, що таке додаток, означення, обставина, а також головні члени речення   (користуйтеся відповідними презентаціями). На уроці ми будемо писати іспит!!!

4. Перепишіть текст у зошит. Підкресліть головні і другорядні члени речення у виділених (жирним шрифтом) реченнях.


                    Дух його вічно житиме між нами: 28 травня минуло 105

років з дня смерти І.Я. Франка і 100-ліття з часу перепоховання

ю

1. «Гарний день дала Мати-Природа на останню земну мандрiвку свому Великому Синови, який звеличав її в безсмертних піснях. 2. Немовби саме небо хотiло Йому вiдплатити за всi хмари i бурi, що перелiтали над Його життям вiд колиски до самої домовини», — писали газети «Дiло» та «Українське Слово». 3. «Вже зараз з полудня почали напливати перед дiм жалоби величезнi маси народу, українська молодіж усiх львiвських шкiл, українськi органiзацiї й товариства м. Львова, Українські Січові Стрільці, словом, весь український Львiв прийшов вiддати Іванови Франкови останню прислугу».
4. Попрощатися з Iваном Франком прийшло понад 10 тисяч людей.5. Львів давно вже не бачив такого похорону. 6. Була се величава нацiональна манiфестацiя, гiдна iмени Великого Покійника. 7.Нiкого не було з рiдних, лише син Петро у селі Соснів на березі річки Стрипи, де точилися запеклi бої, отримав повiдомлення про смерть батька й на кiлька днiв вирвався з фронту, і ще пiшки з Нагуєвич прийшов брат Захар.8.  З усiєї родини лише вони обидва — старший брат i наймолодший син — змогли провести Івана Франка до мiсця вiчного спочинку.9.  Дружина Ольга була в лікарні, син Тарас — на італійському фронті, донька Анна — у Києві, по той бік кордону. 
10. Була якась дивна хвилина надземного настрою. 11. З віддалі долітали розвіяні звуки оркестру, у Франковім саду щебетала заблукана птаха.12.  Хор "Боян" співав прекрасне "Тихий вітер повіває"              М. Вербицького.....1/3.
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 трав. 2020 р., 16:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 лист. 2020 р., 22:31
ĉ
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2018 р., 12:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2017 р., 17:12
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 22:28
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 20:33
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 груд. 2017 р., 21:26
ć
Olha Matviyishyn,
12 лют. 2021 р., 17:10
Ċ
Olha Matviyishyn,
1 груд. 2020 р., 15:41
ć
Olha Matviyishyn,
6 квіт. 2021 р., 17:27
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 08:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2021 р., 15:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 лют. 2021 р., 21:39
ć
Olha Matviyishyn,
9 квіт. 2021 р., 22:33
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2020 р., 12:39
ĉ
М.docx
(13k)
Olha Matviyishyn,
18 лист. 2015 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 10:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2017 р., 19:50
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 квіт. 2020 р., 13:00
ć
Olha Matviyishyn,
24 квіт. 2021 р., 06:30
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 трав. 2018 р., 16:53
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 лют. 2018 р., 18:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 бер. 2020 р., 15:41
ĉ
Olha Matviyishyn,
24 січ. 2016 р., 14:21
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 21:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 11:50
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 18:47
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 жовт. 2020 р., 16:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 лют. 2020 р., 21:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 20:03
ć
Olha Matviyishyn,
11 лют. 2021 р., 14:42
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лют. 2017 р., 18:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:25
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 10:26
ĉ
Olha Matviyishyn,
30 січ. 2016 р., 14:54
Ċ
Olha Matviyishyn,
27 жовт. 2020 р., 22:30
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2020 р., 12:32
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 лист. 2020 р., 20:27
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 20:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 трав. 2020 р., 17:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
23 квіт. 2021 р., 19:18