2017-2018 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин


Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка: книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. д. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін.  апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).


                                                              Домашнє завдання

                                                         на 3  жовтня

1.Розділи мовознавства. Знати, що вивчає фонетика,морфологія, синтаксис.
2.Основні випадки чергування голосних і приголосних.Фонетична транскрипція.
3.Зробіти фонетичний розбір слів: яснесенький, джбаник, возз*єднати,ящурка.

                                                              на 17 жовтня

1.Будова слова. Виконати 4 вправи на розданій копії ( розібрати слова за будовою; вставити,де потрібно, пропущені букви).

                                                   на 24 жовтня

1.Написати твір-роздум на тему:"Що таке покликання?"

                                                   на 31 жовтня

1.Принести твори. Вивчити три білети.

                                                   на 14 листопада

1.Вивчити два білети.Зробити завдання на розданій копії(вибрати правильну відповідь).

                                                  на 21 листопада

1.Зробити синтаксичний розбір речення:Листопад називаємо місяцем Великого Зриву,
який охопив усі наші західні землі,що аж до 1918 року гірко каралися вневолі.