2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org (347)707-6863


                          Шановні батьки! Дорогі учні!
Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, спраглого прагнення до нових знань, бо знання - це сила.

 Шановні батьки!  Важливо, щоб учні дотримувались правил поведінки на уроках у дистанційному ZOOM-режимі:

  1) Урок розпочинається о 10:00 ранку.

  2) На ваших ZOOM-екранах повинне бути ім'я учня!

  3) Учні повинні бути охайно вдягнені і готові до праці за партою(столом).

  4) Камери постійно мають бути включені ,а мікрофон виключений, якщо інша особа (не ви)   розмовлятиме.

  5) Заборонено малювати на матеріалі,який вчитель презентує на ваших екранах, та              спілкуватись у чаті без дозволу вчителя.

  6) Запрошення на урок ви будете отримувати на вашу е-пошту.

  7) Матеріали до уроку бажано роздрукувати перед уроком.

  8) Домашнє завдання виставлятиметься на цій сторінці.

     З повагою п. Матвіїшин


Зміни до правопису 2019 року
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.  
3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).
                                                   Домашнє завдання

На 26/9/2020. Ви отримали минулорічний матуральний письмовий іспит з української мови (у додатку до е-пошти).
Із другої частини іспиту виконайте завдання а): знайти і вписати у табличку всі іменники. Визначити їхній рід, число та відмінок ( стор. 2 з 5 ).

2. Із частини третьої виконайте завдання б): змінити слова так, щоб відбулося чергування голосних ( стор. 3 з 5);
   завдання г (g): провідміняти словосполучення  нова книжка у множині (стор. 4 з 5);
   завдання є): утворити всі пропущені ступені порівняння для поданих прикметників чи прислівників (стор. 5 з 5 ).
Завдання на повторення! Виконання завдання займе не більше ніж 15 хвилин. Виконайте, будь ласка, завдання на вебпрограмі "Гугл документи", щоб мені було зручно перевіряти. Якщо виникнуть якісь запитання, то телефонуйте або пишіть. З радістю допоможу!

Урок 26/9/2020. Числівник як частина мови. Порядкові числівники.

1. Вправа №2. Провідміняйте словосполучення за відмінками: п'ята година, перше місце, четвертий будинок, десяті уродини ( Завдання знайдете у додатку "Числівники порядкові".
!Користуйтеся питаннями порядкових числівників!

2. Опрацюйте додаток "Вираження часу в українській мові". Виконайте вправи №1і 2 письмово (вправи знайдете у тому ж додатку).

Увага! Для означення року вживають родовий і місцевий відмінки!
Наприклад: Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня тисяча ( не тисячу) вісімсот чотирнадцятого року.- Чотирнадцятого - родовий відмінок.
Тарас Григорович Шевченко народився у березні в тисяча вісімсот чотирнадцятому році.-У чотирнадцятому - місцевий відмінок.

! У порядкових числівниках при відмінюванні  змінюється тільки останнє число!
називний:  дві тисячі двадцятий рік
родовий:    дві тисячі двадцятого року
давальний:дві тисячі двадцятому рокові
знахідний: дві тисячі двадцятий  рік
орудний:    дві тисячі двадцятим  роком
місцевий:  у дві тисячі двадцятому році

3. Прослухайте уважно відео "Відмінювання числівників. Лайфхаки з української мови."
Лайфхак - маленька хитрість чи корисна порада.
4. Із повторення! Заповніть пропуски у  таблицях (дивіться додаток" Знахідний та орудний 
відмінки").
Увага! Завдання виконайте на 10-те жовтня.

Урок 10/10/2020. Кількісні числівники.
1. Напишіть дату свого власного дня народження ,вживаючи родовий і місцевий відмінки.
Наприклад: Я народився вісімнадцятого квітня дві тисячі четвертого року ( родовий відмінок). 
Я народився вісімнадцятого квітня у дві тисячі четвертому році (місцевий відмінок).

2. Напишіть власні новини: 1) міжнародні новини (одну новину);
                                          2) новини України (одну новину);
                                          3) незвичайні факти чи події (одну новину), використовуючи відмінкові форми кількісних числівників.
Наприклад: 1) З 19 (дев'ятнадцятого) жовтня у 170 (ста сімдесятьох (-ти) автобусах Варшави запустили показ 30- ( тридцятисекундних) роликів про цікаві місця України.
2. З 2000 ( двохтисячного) року до 2020 ( дві тисячі двадцятого) середня зарплатня в Україні змінилась із 230 (двохсот тридцятьох (-ти) до 2633 (двох тисяч шестисот тридцяти трьох) гривень на місяць.
3. Англійська мова має близько 490 ( чотирьохсот дев'яноста ) тисяч слів, з них близько 300 (трьохсот) тисяч технічних термінів, а звичайний американець, що говорить англійською мовою,послуговується 60 (шістдесятьма) тисячами слів.

Числа напишіть словами! Пам'ятайте, що прийменники до, від, близько, понад вимагають родового відмінка. Користуйтеся таблицями відмінювання числівників! 
Пам'ятайте, щоб правильно визначити відмінок числівника, потрібно подивитися, у якому відмінку вжитий іменник, що стоїть після числівника.
Якщо комусь важко написати новини із трьохзначними числами, то напишіть з однозначними: США звинуватили 6 (шістьох) офіцерів ГРУ у великих хакерських атаках.
Напишіть, а потім проговоріть декілька разів.
Якщо не зможете написати своїх новин, то запишіть ті, що я написала; навчіться їх гарно промовляти.
Завдання виконайте на 24-те жовтня.

 Урок 10/24/2020. Займенник як частина мови. Розряди займенників.
1. Навчіться розрізняти різні види займенників ( їх є 9 видів). Дивіться додаток "Розряди займенників''.
2. Перепишіть ''Уривки з листів Василя Стуса''i ''Лист матері до сина'' у зошит. Випишіть усі займенники, вкажіть, до якої групи ( розряду) вони належать і початкову  форму кожного. Наприклад: неї- особовий займенник, початкова форма- вона. Дивіться додатки "Уривки з листів Василя Стуса'',''Розряди займенників'', ''Займенник. Відмінювання займенників''.
3. Виконайте письмово вправи №1 і 5. Дивіться додаток ''Неозначено-особові та заперечні займенники".
4.Виконайте попередні домашні роботи!
Завдання виконайте на 7 листопада!

Урок 11/7/2020. Числівник і займенник як частини мови. Тренувальні вправи. 
Домашнє завдання на 21 листопада
1. Виконайте тестові завдання: виберіть одну правильну відповідь із п'ятьох запропонованих. Дивіться додаток ''Тест. Займенник як частина мови''.
А також вам допоможуть додатки ''Розряди займенників за значенням''і "Займенник.Відмінювання займенників".
Пам'ятайте! Префікси де-, аби-, ні-  пишуться разом у займенниках: дехто, ніякий, абищо; і суфікс -сь: якийсь. Частинки будь-, казна-, хтозна-,- небудь пишуться через дефіс (риску): хто-небудь, будь-який; якщо частинки займенника розривають прийменники, то усі три слова пишемо окремо: аби до кого, хтозна з ким. 
2. Напишіть твір на тему: "Кому ми повинні бути вдячними за те все, що ми маємо?"(175 слів), вживаючи займенники . Така тема твору часто буває на письмовому іспиті з української мови. Скористайтеся додатком ''Хто навчив мене найважливішого у житті?''
 
Урок 11/21/2020. Дієслово як частина мови.
Домашнє завдання на 12 грудня
1. Простудіюйте презентацію ''Дієслово'' (ви отримали у зум-запрошенні 
20 листопада, а також у додатку ''Презентація ''Дієслово.''
2. Виконайте письмово завдання на слайдах:
10- Диктант - відновлення. Відновіть вислови ( вставте пропущені слова), визначте 
спосіб дієслів.
12- Творча робота. Розкрийте дужки, уживаючи теперішній час.
14- Спишіть, розкриваючи дужки, визначте вид і час дієслів.
15- Доберіть слова-синоніми з не- або недо-.
17- Творча робота. Вставте в речення слова: одягати, одягатися, взувати, взуватися.
Якщо хтось встиг записати деякі завдання на уроці, то буде мати менше роботи.
Обов'язково виконайте домашнє завдання, бо без практики не буде ніякого поступу. Щиро зичу Вам успіхів! 
Завдання прошу висилати на мою електронну пошту: mova@ukrainianschoolnyc.org

Урок 12/12/2020. Дієслово. Тренувальні вправи.
Домашнє завдання на 23 січня.
1. Простудіюйте презентацію " Дієслово. Тренувальні вправи''.
2. Перегляньте, будь ласка, відео: Наказовий спосіб дієслова Способи дієслова 
3. Виконайте письмово вправу : слайд №6 і 7 (дивіться додаток '' Дієслово. Тренувальні вправи''). Або тут:              

Перепишіть текст у зошит, ставлячи дієслова в дужках у теперішньому часі. Визначте особу  дієслів та дієвідміну.

   Юрій Фединський – український композитор, який (створювати) ансамблі, (майструвати) унікальні музичні інструменти, народився і виріс у США.

   Від самого дитинства хлопець не (відчувати) себе американцем, натомість (марити) землею своїх предків.  1998 року Фединський (залишати) США і (переїжджати) на землю маминих батьків.  Материна батьківщина настільки (припадати) хлопцеві до душі, що 

повертатися в США він не (збиратися).

    Уже 19 років Юрій (жити) в Україні. ‘’Це культура моїх предків. Мої дідусь та бабуня розповідали мені про те, як (цвісти) вишні, як (кувати) зозуля, які тут щирі люди, як гарно вони (співати) і (вишивати).

   Я їхав і знав, що тут буде і чорне, і біле. Так і сталося. Це моя земля, і я її не залишу’’,- (говорити) чоловік.

    Вісім років тому Фединський  оселився зі своєю родиною в  селі Крячківка. Вони

мають землю, яку (обробляти). В Америці Юрій жив у величезному місті. І коли заходив до супермаркету, боявся навіть подумати , що буде їсти  і  звідки ті продукти. Тож нині (забезпечувати) себе продуктами сам. Село  - це  інший світ:( хотіти) їсти – (мати) працювати.

     Сьогодні це затишне гніздечко, де (щебетати) троє малих дітлахів.  А ще,

 (наголошувати)  чоловік, село – це ідеальні умови, щоб займатися кобзарством. 

Фединський заснував та (організувати) кобзарські табори у своєму селі. Двічі на рік

 уже вісім років поспіль до їхнього з Марією двору з усіх куточків України (зїжджа-

 тися) молодь. Юрій (навчати) її не лише кобзарського репертуару і гри на бандурі, а   

 й власне виготовленню древніх українських музичних інструментів. У січні минулого

року вже  відбувся восьмий кобзарський табір ФединськогоСвято торбану

 (торбан – музичний інструмент, так звана панська бандура”.

      За вісім років діяльності свого кобзарського цеху Фединський виготовив понад

 два десятки унікальних музичних інструментів.


Урок 1/23/2021. Способи дієслова.

Домашнє завдання на 6 лютого.

1. Виконайте домашнє завдання у додатку ''Домашнє завдання на 6 лютого''.


Урок 2/6/2020. Форми дієслова.

Домашнє завдання на 20 лютого.

1. Простудіюйте презентацію ''Форми дієслова''(Дієприкметник, дієприслівник).

Дивіться додаток ''Форми дієслова''.

2. Виконайте завдання у додатку ''Домашнє завдання на 20 лютого''.


Урок 2/20/2021. Ознайомлення із сюжетом ''Лісової пісні". Робота з реченням (морфологічна характеристика дієслів).

Домашнє завдання на 6 березня.

1. Перегляньте фільм "Лісова пісня" за мотивами драми-феєрії Лесі Українки.

Фільм "Лісова пісня".

2. Виконайте домашнє завдання у додатку " Домашнє завдання на 6 березня".


Урок 3/6/2021. Прислівник - незмінна частина мови.

Домашнє завдання на 13 березня.

1. Уважно прочитайте презентацію " Прислівник - незмінна самостійна частина мови."

Дивіться однойменний додаток. Слайди оновлені.

2. Виконайте письмово завдання на слайдах №13, 14, 21, 27 .

3. Знайдіть прислівники у рядках, які ви повинні вивчити на Шевченківське свято (якщо вони є).


Урок 3/13/2021. Ступені порівняння прислівників. Правопис прислівників. Правопис НЕ з прислівниками.

Домашнє завдання на 27 березня. 

1. Уважно читайте (вивчайте) презентацію '' Прислівник - незмінна самостійна частина мови ( слайди: 17, 18, 19, 20, 22, 23) ''

2. Виконайте завдання на слайдах № 25, 26, 28 ( дивіться презентацію ''Прислівник - незмінна самостійна частина мови".

3. Виконайте завдання з письмового іспиту  за 2018 рік ( додаток "Письмовий іспит з української мови (2018 рік) ".


ĉ
Olha Matviyishyn,
5 лист. 2020 р., 18:39
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 жовт. 2020 р., 20:23
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2020 р., 21:48
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2020 р., 21:45
ć
Olha Matviyishyn,
26 бер. 2021 р., 19:08
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 06:57
ĉ
Olha Matviyishyn,
22 лют. 2021 р., 15:27
ĉ
Olha Matviyishyn,
3 лют. 2021 р., 21:21
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 груд. 2020 р., 19:43
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 груд. 2020 р., 19:41
ć
Olha Matviyishyn,
21 січ. 2021 р., 13:59
Ċ
Olha Matviyishyn,
1 жовт. 2020 р., 20:42
ĉ
Olha Matviyishyn,
21 лют. 2021 р., 21:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 квіт. 2021 р., 21:24
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 груд. 2020 р., 19:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
12 бер. 2021 р., 19:32
Ċ
Olha Matviyishyn,
6 лист. 2020 р., 17:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
29 бер. 2021 р., 15:51
Ċ
Olha Matviyishyn,
12 жовт. 2020 р., 07:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 лист. 2020 р., 19:25
ć
Olha Matviyishyn,
30 лист. 2020 р., 07:04
ć
Olha Matviyishyn,
26 бер. 2021 р., 19:10
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2018 р., 10:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 11:06
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 16:43
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:18
Ċ
Olha Matviyishyn,
16 лист. 2020 р., 21:01
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лист. 2017 р., 09:28
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 груд. 2020 р., 19:31
Ċ
Olha Matviyishyn,
11 груд. 2020 р., 19:38
Ċ
Olha Matviyishyn,
2 лист. 2020 р., 20:45
Ċ
Olha Matviyishyn,
6 лист. 2020 р., 17:18
ć
Olha Matviyishyn,
15 лют. 2021 р., 14:05
Ċ
Olha Matviyishyn,
16 лист. 2020 р., 21:59
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 жовт. 2020 р., 16:51