2018-2019 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин                                                   Домашнє завдання


Урок №1 9/21/2019. Службові частини мови.Загальне поняття про прийменник,сполучник,
частку і вигук.
1.Вміти розрізняти прийменники, сполучники, частки і вигуки.
2.Докінчіть вправу №1(починається:Ті часи коли жив і гетьманував ...)
 Дивіться додатки: Службові частини мови;Службові частини мови(вправи).                                   
3.Заповніть таблички (частина 2 і 3), крім підметів і присудків.(Повторення).
             
Нові слова.Службові (від слова служити:працювати на когось).Службові слова виражають
різні відношення між словами;вони не мають лексичного значення,тому служать самостійним
частинам мови( іменникові, прикметникові,займенникові...).
Себто - тобто(сполучник); Кафа- місто у Причорномор*ї (17століття),теперішня Феодосія

Урок№2 10/05/2019.Службові частини мови.Тренувальні вправи.
1.Докінчіть вправу про Сковороду (Прибувши з-за кордону...).Дивіться додаток "Службові
частини мови (вправи)".
2.Виберіть правильну відповідь (дивіться додаток"Вибрати правильну відповідь").

Урок№3 10/12/2019.Синтаксис.Загальне поняття про речення і словосполучення.
1.Вивчіть, що таке синтаксис, як поділяються речення (дивіться додаток"Синтакси1")
2.Ознайомтеся із видами  і будовою словосполучень (дивіться додаток "Види словосполучень").
3.Виконайте завдання на повторення(а, б, в, г; заповніть всі таблички; утворіть дійсний, умовний, наказовий спосіб від дієслова спати удругій особі множини)

Урок№4 10/19/2019.Типи підрядного зв*язку(таблиця №82, дивіться додаток"Типи підрядного зв'язку''.
1.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.

Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того
два іменники не утворюють узгодження.
2. Із речення У 1918 році Україна вперше стає вільною й має своє військо, велику армію, яка намагається прогнати москалів і поляків з усіх наших земель виписати всі іменники і визначити їх рід, число, відмінок, відміну,групу, синтаксичну роль.Урок№10  7/12/2020. Іспит за перший триместр.

2. На основі зразка неформального життєпису напишіть свій власний життєпис (дивіться до-
даток "Зразок життєпису".
Урок№5 11/4/2017.Типи підрядного зв*язку(таблиця №82, дивіться додаток"Типи підрядного
зв.).
1.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із поданих словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.

Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того
два іменники не утворюють узгодження.
2.Виконайте короткі завдання із повторення (додаток"Повторення№1").
Урок №6.1.Виконайте усі попередні завдання! Напишіть свій власний життєпис (хто не написав).
2. Виконайте вправу №2.Дивіться додаток" Вправа№2".
Завдання виконайте на 2-ге грудня.
Урок№7  12/2/2017.Головний член речення підмет.                          
1.Вивчіть,як можуть виражатися прості і складені підмети (Додаток"Головний член речення підмет").
2.Виконайте творче завдання №90(Дивіться додаток).
Завдання виконайте на 16 грудня                                                                                                          
Урок№8 12/16/2017.Головний член речення присудок.
1.Вивчіть,які бувають присудки
2.Виконайте вправу№3 (на розданих копіях).Підкреслити підмети і присудки.                           
Урок №9 1/20/2018. Другорядний член речення додаток(object).
1.Вивчіть,які бувають додатки (прямі і непрямі:direct and indirect).Дивіться додаток"Другорядний член речення(додаток-object).
2.Виконайте вправу№3(дивіться додаток "Додаток"(object)

Урок №10 1/27/2018.Другорядний член речення означення (attribute).
1.Вивчіть,які бувають означення (узгоджені і неузгоджені).
2.Виконайте вправу №4 (замініть узгоджені означення на неузгоджені).
Дивіться додаток "Означення узгоджені і неузгоджені".

Урок №11. 2/3/2018.Тренувальні вправи.Синтаксичний розбір речень(визначення
додатків і означень).
1.Зробіть синтаксичний розбір речення(Дивіться додаток "Розібрати речення").
Урок№12. 2/10/2018.
1.Зробіть синтаксичний розбір речення.(Дивіться додаток"Розібрати речення№2).

Урок№13. 2/17/2018.Другорядний член речення обставина.
1.Перепишіть текст.Визначте підмети, присудки і обставини.

Увечері повернувся батько із зборів додому. На порозі хати він раптом зупинився і прислухався.
Із городу долинули до нього хвилюючі звуки. Хтось грав на скрипці. Батько пішов у той бік.Це його син Лукаш стояв серед городу і грав.Батько ніколи досі не чув такоі гри.Але музика була йому давно знайома.Син грав ту пісню, яку так хотілося йому заспівати на полі.( О. Донченко).

Урок № 14. 2/24/2018.
1. Зробіть синтаксичний розбір речення.(Дивіться додаток "Розібрати речення№4).

Завдання виконати на 10 березня.                               

Урок №15. 3/10/2018.
1. Написати твір на тему:"Хто навчив мене найважливішого у житті ? або
"Кому я повинен дякувати за все те, що я маю"?
Використайте есей Тараса Прохаська (дивіться додаток "Хто навчив мене найважливішого").


ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 06:57
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 20:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лист. 2017 р., 10:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2018 р., 10:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 11:06
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 16:43
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:18
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лист. 2017 р., 09:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 17:12