2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org (347)707-6863

Зміни до правопису 2019 року
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.  
3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).
                                                   Домашнє завдання


Урок №1 9/21/2019. Службові частини мови.Загальне поняття про прийменник,сполучник,
частку і вигук.
1.Вміти розрізняти прийменники, сполучники, частки і вигуки.
2.Докінчіть вправу №1(починається:Ті часи коли жив і гетьманував ...)
 Дивіться додатки: Службові частини мови;Службові частини мови(вправи).                                   
3.Заповніть таблички (частина 2 і 3), крім підметів і присудків.(Повторення).
             
Нові слова.Службові (від слова служити:працювати на когось).Службові слова виражають
різні відношення між словами;вони не мають лексичного значення,тому служать самостійним
частинам мови( іменникові, прикметникові,займенникові...).
Себто - тобто(сполучник); Кафа- місто у Причорномор*ї (17століття),теперішня Феодосія

Урок№2 10/05/2019.Службові частини мови.Тренувальні вправи.
1.Докінчіть вправу про Сковороду (Прибувши з-за кордону...).Дивіться додаток "Службові
частини мови (вправи)".
2.Виберіть правильну відповідь (дивіться додаток"Вибрати правильну відповідь").

Урок№3 10/12/2019.Синтаксис.Загальне поняття про речення і словосполучення.
1.Вивчіть, що таке синтаксис, як поділяються речення (дивіться додаток"Синтакси1")
2.Ознайомтеся із видами  і будовою словосполучень (дивіться додаток "Види словосполучень").
3.Виконайте завдання на повторення(а, б, в, г; заповніть всі таблички; утворіть дійсний, умовний, наказовий спосіб від дієслова спати удругій особі множини)

Урок№4 10/19/2019.Типи підрядного зв*язку(таблиця №82, дивіться додаток"Типи підрядного зв'язку''.
1.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.

Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того
два іменники не утворюють узгодження.
2. Із речення У 1918 році Україна вперше стає вільною й має своє військо, велику армію, яка намагається прогнати москалів і поляків з усіх наших земель виписати всі іменники і визначити їх рід, число, відмінок, відміну,групу, синтаксичну роль.Урок№10  7/12/2020. Іспит за перший триместр.

2. На основі зразка неформального життєпису напишіть свій власний життєпис (дивіться до-
даток "Зразок життєпису".
Урок№5 11/4/2017.Типи підрядного зв*язку(таблиця №82, дивіться додаток"Типи підрядного
зв.).
1.Виконайте письмово подану нижче вправу.Із поданих словосполучень випишіть тільки ті,які
належать до узгодження.

Художня проза, прочитане оповідання,моя книжка, друга година, книга пам*яті,розмовляє
з людьми, ягоди калини, вміння переконувати, приємне товариство, сидить задумавшись,
ішов не поспішаючи, дуже тихо, перечитувати книгу, пісня про рушник,хліб і сіль, останній або перший,наше майбутнє,купол цирку, глибина ріки,говорити голосно, працювати сумлінно.

Запам*ятайте:при узгодженні головне і залежне слово мають той самий рід,число і відмінок.
Наприклад: художня проза, ці два слова( і головне, і залежне )мають жіночий рід, число -однину,називний відмінок.Значить це зв*язок узгодження. Словосполучення книга пам*яті не
може бути узгодженням, бо книга - називний відмінок,а пам*яті - родовий, крім того
два іменники не утворюють узгодження.
2.Виконайте короткі завдання із повторення (додаток"Повторення№1").
Урок №6.1.Виконайте усі попередні завдання! Напишіть свій власний життєпис (хто не написав).
2. Виконайте вправу №2.Дивіться додаток" Вправа№2".
Завдання виконайте на 2-ге грудня.
Урок№7  12/2/2017.Головний член речення підмет.                          
1.Вивчіть,як можуть виражатися прості і складені підмети (Додаток"Головний член речення підмет").
2.Виконайте творче завдання №90(Дивіться додаток).
Завдання виконайте на 16 грудня                                                                                                          
Урок№8 12/16/2017.Головний член речення присудок.
1.Вивчіть,які бувають присудки
2.Виконайте вправу№3 (на розданих копіях).Підкреслити підмети і присудки.                           
Урок №9 1/20/2018. Другорядний член речення додаток(object).
1.Вивчіть,які бувають додатки (прямі і непрямі:direct and indirect).Дивіться додаток"Другорядний член речення(додаток-object).
2.Виконайте вправу№3(дивіться додаток "Додаток"(object)

Урок №10 1/27/2018.Другорядний член речення означення (attribute).
1.Вивчіть,які бувають означення (узгоджені і неузгоджені).
2.Виконайте вправу №4 (замініть узгоджені означення на неузгоджені).
Дивіться додаток "Означення узгоджені і неузгоджені".

Урок №11. 2/3/2018.Тренувальні вправи.Синтаксичний розбір речень(визначення
додатків і означень).
1.Зробіть синтаксичний розбір речення(Дивіться додаток "Розібрати речення").
Урок№12. 2/10/2018.
1.Зробіть синтаксичний розбір речення.(Дивіться додаток"Розібрати речення№2).

Урок№13. 2/17/2018.Другорядний член речення обставина.
1.Перепишіть текст.Визначте підмети, присудки і обставини.

Увечері повернувся батько із зборів додому. На порозі хати він раптом зупинився і прислухався.
Із городу долинули до нього хвилюючі звуки. Хтось грав на скрипці. Батько пішов у той бік.Це його син Лукаш стояв серед городу і грав.Батько ніколи досі не чув такоі гри.Але музика була йому давно знайома.Син грав ту пісню, яку так хотілося йому заспівати на полі.( О. Донченко).

Урок № 14. 2/24/2018.
1. Зробіть синтаксичний розбір речення.(Дивіться додаток "Розібрати речення№4).

Завдання виконати на 10 березня.                               

Урок №15. 3/10/2018.
1. Написати твір на тему:"Хто навчив мене найважливішого у житті ? або
"Кому я повинен дякувати за все те, що я маю"?
Використайте есей Тараса Прохаська (дивіться додаток "Хто навчив мене найважливішого").


ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 06:57
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 20:20
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лист. 2017 р., 10:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2018 р., 10:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 11:06
ĉ
Olha Matviyishyn,
7 бер. 2018 р., 16:43
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 жовт. 2017 р., 19:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
5 жовт. 2017 р., 18:18
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лист. 2017 р., 09:28
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 бер. 2018 р., 17:12