2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
(347)707-6863                        Шановні батьки! Дорогі учні!
Вітаю Вас із новим навчальним роком! Бажаю усім міцного здоров'я, впевненості у власних силах, спраглого прагнення до нових знань, бо знання - це сила.
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).
                                      
                                        Домашнє завдання

Урок 10/3/2020. Будова слова. Словотвір.Повторення.
 1. Запишіть текст " Музей писанкового розпису" у зошит, розкриваючи дужки.
2. Розберіть виділені слова за будовою.
3. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: Яке бажання ви б загадали, якби були на 
місці українця, грузина і росіянина? ( Анекдот я читала вам минулого разу). Дивіться додатки " Музей писанкового розпису" і '' Значущі частини слова префікси і суфікси''.
Завдання виконайте на 10/17/2020.

Пам'ятайте! Закінчення- це змінна частина слова. Щоб правильно визначити закінчення у слові,це слово потрібно змінити (за відмінками, числами, родами, дієслова  за особами). Наприклад: тиша-тишею; тихий- тихого; вечірній-вечірього,вечірньої. Ця частинка слова, що змінилася, і буде закінченням.Я іду,ти ідеш, він іде, ми ідемо,ви ідете, вони ідуть. Він розумний,вона розумна, воно розумне.Розрізняйте! Слова, які мають нульове закінчення: дуб,ліс,сад,кобзар, виклик (закінчуються на приголосний).У непрямих відмінках закінчення мають:дуба, лісу,саду,кобзаря,виклику.  Слова, які взагалі закінчень не мають.Це: прислівники( (відповідають на питання як? де?коли? звідки? Слова тихо-як? тишком-як? зранку- коли? збоку- де? закінчень не мають! Вони закінчуються на прислівникові суфікси: О,ОМ,У,У. Не мають закінчень також інфінітиви :читати, аналізувати (початкова форма дієслова);дієприслівники: працюючи,сидячи.Щоб правильно визначити корінь слова, потрібно підібрати спільнокореневі слова,наприклад: ранок,зранку, вранці, ранішній.Спільна частинка для цих всіх слів ран, значить це і буде корінь.

Урок 10/17/2020. Іменник як частина мови. Відміни іменників. Знахідний та орудний 
відмінки іменників.
1. Вивчіть, які іменники належать до 1, 2, 3, 4 відміни. Дивіться додаток "Відміни іменників''.
2. Виконайте письмово вправи №2 і 4. Перепишіть у зошит. Дивіться додаток "Знахідний і орудний відмінки. Вправи.'' Також користуйтеся додатком "Знахідний і орудний відмінки".
Пам'ятайте! Питання ЗНАХІДНОГО відмінка КОГО? ЩО? (знаходжу), питання ОРУДНОГО - КИМ? ЧИМ? (орудую).
3. Прочитайте текст ''Гарбуз на Гелловін: історія і легенда'', виконайте завдання, зазначене після тексту. Дивіться додаток"Гарбуз на Гелловін: історія і легенда''.
Завдання виконайте на 31 жовтня!

Урок 10/31/2020. Родовий відмінок однини ( ч. рід : -А, -Я; -У, -Ю). Родовий відмінок
множини.
1. Виконайте попереднє домашнє завдання!
2. Допишіть текст ''Хай кожен живе, як вареник у маслі" (ми розпочали у школі), вставляючи закінчення родового відмінкА або ставлячи слова у родовому відмінку.
Дивіться додаток ''Хай кожен живе, як вареник у маслі''.
3. Виконайте тестові завдання: виберіть одну правильну відповідь із трьох запропонованих. Дивіться додаток ''Тест. Іменник як частина мови", а також  вам допоможе додаток "Іменник як частина мови".
4. Напишіть, чого Вам не вистачає  в Україні і у своій країні. Ставте слова у родовому відмінку однини і множини. Дивіться додаток ''Як висловити своє ставлення до соціальних проблем''.
Завдання виконайте на 14 листопада!

Урок 11/14/2020. Рід іменників. 
Домашнє завдання на 5 грудня! 
1.Перегляньте відео Рід іменників
2. Виконайте письмово вправу №2 ( дивіться додаток ''Рід іменників''). Наприклад:
Полин - гіркий полин (бо полин чоловічого роду); біль - зубний біль ( бо біль чоловічого роду); собака - злий собака ( бо собака чоловічого роду); путь - далека 
путь ( бо путь жіночого роду).
4. Виконайте письмово вправу № 3 ( додаток ''Рід іменників''). Наприклад: цікаве інтерв'ю ( бо інтерв'ю середнього роду); маленький колібрі ( бо колібрі чоловічого роду).
!Прикметники чоловічого роду мають закінчення - ий, -ій; жіночого - а, -я; середнього -е; -є
5. Усно виконайте вправи № 7 ( утворіть жіночі назви) і №8 (відтворіть чоловічі на- зви ). Дивіться додаток ''Фемінітиви''.
6. Поміркуйте над запитаннями. Висловіть сумнів або впевненість. Відповіді запишіть повними реченнями. Дайте розгорнуту ( 5-6 речень) відповідь на останнє запитання. 
а) Фейсбук  - це світ спілкування? 
б) Хто спілкується в соціальних мережах?
в) Де і як тепер знайомляться молоді люди?
г) Де і як познайомилися Ваші батьки, дідусь і бабуся?
д) Чи є у Вас хороші друзі, з якими Ви познайомились у соцмережах?
е) Як ви гадаєте, чи загрожує сучасним людям фейсбук -  та інтернет-залежність?
Обов'язково виконуйте домашнє завдання, бо без практики не буде ніякого
поступу! Завдання прошу надсилати на мою електронну пошту: mova@ukrainianschoolnyc.org

Урок 12/05/2020. Твір-роздум на морально-етичну тему.
Домашнє завдання на 30 січня.

1.Напишіть твір-роздум на морально-етичну тему  (175 слів). Виберіть одну тему.

 

                     Теми творів

1. Людина, якою я хочу стати.

2. Як стати гідною людиною?

3. Без гідності людина не особистість.

4. Говорити про добрі справи і робити їх -  не одне й те саме.


Людина - найцінніший скарб на землі. Кожен з Вас - особистість. І саме такої людини,як ви,на цій землі немає й не буде ніколи.

Гідна людина - це та,

а) яка обстоює власні принципи, має у собі міцний ''стрижень'' і завжди чесна;
б) яка вміє тримати себе в руках;
в) яка робить корисні справи, є патріотом своєї держави;
г) яка, коли бачить несправедливість, іде на допомогу;
д) яка має внутрішню самооцінку..........
При написанні твору скористайтеся такими додатками: ''Твір-роздум на морально-етичну
тему'', ''Що по собі залишаєш, людино?'', ''З листа до сина'', ''Що означає бути гідним?"
А також можете використати у своєму творі такі вставні конструкції:
На мою думку... Моя позиція така...
На мій погляд... Доречно сказати, що...
На мої преконання... Хочу наголосити на тому, що...
Я вважаю... Наскільки мені відомо.....
Мені здається... Я дотримуюся такої думки, що....
Я переконаний/а... Найбільш цікавим вважаю те, що...
Чому я так думаю? Тому що......
Отже,..... Нарешті..... Таким чином....... .
!Твір напишіть обов'язково і обов'язково надішліть мені на електронну пошту:
 mova@ukrainianschoolnyc.org
Урок 1/30/2021. Число іменників. Морфологічний розбір іменників.
Домашнє завдання на 13 лютого.
1. Уважно перегляньте презентацію "Іменник. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль''( дивіться додаток).
2. Прочитайте вірш Лесі Українки ''Конвалія''. Визначте відмінок кожної форми слова
конвалія (слайд №13 і 14).
3. Подані іменники запишіть у три колонки: а) іменники, що вживаються в однині і множині; б) іменники, що вживаються тільки в однині; в) іменники, що вживаються тільки в множині.

Хитрун, почуття, хитрощі, гілка, дрова, листя, Альпи, Кавказ, гори, селянство, село, зернина, зерно, двері, жнива, врода, хлопці, рослинність, стебло, дерева, дітвора, сани, людство, Петро, Суми, міста, вулиці ( до кожного слова ставте займенник він, вона, воно,
вони: рослинність - вона, це слово вживається тільки в однині, збірний іменник; придивляйтеся, чи можна утворити однину і множину; користуйтеся словниками, презентацією, що у додатку).
4.  До поданих слів доберіть спільнокореневі збірні іменники. Слова запишіть парами.

Зразок: товариші –товариство.

Колоски, листки, птахи, камені, ворони, жінки, студенти, діти.

Визначте рід збірних іменників.
 
5. Зробіть морфологічний розбір усіх іменників, що є у цих двох рядках.
Користуйтеся зразком морфологічного розбору (слайд №12, презентація "Іменник.
Морфологічні ознаки. Синтаксична роль.)
 Росла в гаю конвалія під дубом високим,

Захищалась від негоди під віттям широким (Леся Українка ''Конвалія'')


P.S . Якщо іменники 1-ої відміни закінчуються на - а: мама- тверда
група, на - я: земля- м'яка група. Якщо іменники 2-ої відміни (ч. рід)
закінчуються на м'який: гай, хлопець - м'яка група, твердий: степ- тверда група.

Урок 2/13/2021. Четверта відміна іменників. Морфологічний розбір іменників.
Домашнє завдання на 27 лютого.
1. Простудіюйте презентацію "Іменник. Морфологічні ознаки. Синтаксична роль" .(слайди: 4- відміна іменників).
2. Виконайте завдання у додатку " Домашнє завдання на 27 лютого" (Користуйтеся презентацією).

Урок 2/27/2021. Морфологічний розбір іменників на основі тексту ''Лісової пісні ''.
Домашнє завдання на 20 березня.
1. Виконайте завдання у додатку ''Домашнє завдання на 20 березня ''.

Урок 3/20/2021. Відмінювання прізвищ та імен по батькові.
Домашнє завдання на 10 квітня.
1. Опрацюйте слайди  з 2  по 11-ий (дивіться додаток "Іменник. Морфологічні ознаки"
2. Виконайте завдання у додатку "Домашнє завдання на 10 квітня ".

Урок 4/10/2021. Прикметник як частина мови.
Домашнє завдання на 24 квітня.
1. Опрацюйте презентацію "Прикметник як частина мови".
2. Виконайте завдання у додатку "Домашнє завдання на 24 квітня ".

Урок 4/24/2021. Розряди прикметників за значенням. Ступені порівняння прикметників.
Домашнє завдання на 15 травня.
1. Опрацюйте №17, 18, 19, 20, 24, 29 слайди презентації "Прикметник як частина мови" (дивіться однойменний додаток).
2. Виконайте завдання на слайдах № 25 (усно), 26, 30, 33.

Урок 5/15/2021. Морфологічний розбір прикметників на основі тексту драми-феєрії
"Лісова пісня".
Домашнє завдання на 5 червня.
1. Перегляньте фільм "Лісова пісня"за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". Прекрасна постановка і неймовірна гра акторів.
2. Прочитайте короткий зміст "Лісової пісні", виконайте невеличкий тест. Це все знайдете у додатку "Лісова пісня". Морфологічний розбір прикметників на основі цього твору".
3. Опрацюйте презентацію "Образи драми-феєрії "Лісова пісня" (дивіться однойменний додаток.
4. На основі цих всіх опрацьованих матеріалів напишіть твір на тему: " Образ Мавки" чи "Образ Лукаша" ( кожен учень вибирає свій образ) 150 слів. Зверніть увагу на важливість вживання прикметників для характеристики певного образу.
Письмова робота обов'язкова!!! Кінець навчального року!
5. Підготуйтеся до іспиту "Прикметник як частина мови. Морфологічний розбір прикметника" ( Перегляньте ще раз презентацію "Прикметник як частина мови".                                                                                                             


      

       


 
 
            
 
                 
 
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 11:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:52
ą
Olha Matviyishyn,
22 жовт. 2019 р., 20:40
ą
Olha Matviyishyn,
22 жовт. 2019 р., 20:41
Ċ
Olha Matviyishyn,
28 жовт. 2020 р., 14:24
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 21:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 квіт. 2021 р., 22:00
ĉ
Olha Matviyishyn,
17 бер. 2021 р., 20:05
ĉ
Olha Matviyishyn,
19 квіт. 2021 р., 22:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 груд. 2020 р., 19:52
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 січ. 2017 р., 20:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 08:10
Ċ
Olha Matviyishyn,
28 жовт. 2020 р., 14:26
Ċ
Olha Matviyishyn,
28 жовт. 2020 р., 14:23
ĉ
Olha Matviyishyn,
31 бер. 2020 р., 17:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:32
Ċ
Olha Matviyishyn,
13 жовт. 2020 р., 07:55
ĉ
Olha Matviyishyn,
31 бер. 2020 р., 20:02
ć
Olha Matviyishyn,
14 трав. 2021 р., 21:24
ć
Olha Matviyishyn,
4 трав. 2021 р., 16:02
Ċ
Olha Matviyishyn,
30 жовт. 2020 р., 19:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 лист. 2020 р., 17:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 16:08
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
4 груд. 2020 р., 18:49
Ċ
Olha Matviyishyn,
13 лист. 2020 р., 19:48
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2016 р., 20:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:26
Ċ
Olha Matviyishyn,
13 лист. 2020 р., 18:45
ĉ
Olha Matviyishyn,
13 лист. 2020 р., 17:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 19:15
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 12:13
ĉ
Olha Matviyishyn,
23 квіт. 2021 р., 19:19
ĉ
Olha Matviyishyn,
2 трав. 2020 р., 05:43
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 груд. 2020 р., 20:26