2020-2021 Навчальний Рік - Учителька п. Оля Матвіїшин, (Е-пошта mova@ukrainianschoolnyc.org)
(347)707-6863

Зміни до правопису 2019 року
Увага! Щоб грамотно писати, слід пам*ятати:

1. Частка НЕ з дієсловами пишеться ОКРЕМО, крім слів,які без НЕ не вживаються:ненавидіти, неволити; також у складі префікса НЕДО-: недобачати.
2. НЕ з іншими частинами мови пишеться  разом:негарний, нещастя і окремо:
 а) коли є протиставлення:не гарний, а поганий;
 б) коли слово, біля якого стоїть НЕ, виступає частиною присудка:книга не прочитана. Порівняйте:непрочитана книга і книга не прочитана.

3.Дієприкметники((відповідають на питання прикметника який? яка? яке?, але вказують на ознаку за дією(зроблений)) утворюються за допомогою суфікса -ЕН:вироблЕний, створЕне, а не створине.

4.Суфікс -ЕН пишемо в іменниках середнього роду, які належать до 4-ої відміни:качеНя, гусеНя. В усіх інших іменниках середнього роду на -я пишемо два НН: нехтуваННя, ставлеННя,говоріННя, поліпшеННя.

5.У прикметниках з наголошеними суфіксами, які вказують на збільшену ознаку, пишемо два НН: здоровЕнний,несказАнний, незбагнЕнний,але незлІчений, неоцІнений.

6.В українській мові є суфікс -ість: радість, особистість.М*який знак(ь) пишемо тільки у називному та знахідному відмінках: радість-радости, радістю.

7.Перед к, п, т,х,(ф) пишемо префікс С-:сказати, спитати.

8.Префіксів рос-, бес-  в українській мові немає, тільки роз-, без-:розказати, безвідповідальний.

9.Мабуть, по-перше, щоправда, крім того, отже,на жаль,на щастя та ін. - вставні слова. Вони виділяються комами.

10.Звороти як правило, як звичайно, як завжди, як раніше,як навмисне та ін. також виділяються комами.

11.Між частинами складного речення перед сполучниками а, але, що, щоб, як,бо та ін. ставиться кома:
Кажуть люди,що суд буде(Т.Ш.).

12.У словах свято,різдвяний та ін. апостроф не пишеться (збіг приголосних у корені слова).                                              Домашнє завдання


Урок №1 9/21/2019. Іменник як частина мови.

1. Вивчіть (повторіть) блок-схему "Іменник"(таблиця№13).

2.Випишіть із тексту "Moва- душа народу"іменники у табличку і визначте рід, число, відмінок, відміну, групу та синтаксичну роль іменників.
(На розданій копіі,а також дивіться додаток "Таблиця іменників" і "Мова- душа народу"). Якщо виникнуть труднощі, - не журіться, ми будемо над цим працювати
у школі.

Завдання виконати на 5-е жовтня.

Урок №2 10/5/2019. Перша відміна іменників.

1.Вивчіть, які іменники належать до першої відміни (дивіться копії "Відміни іменників").

2.Із речення( Війна забрала життя мільйонів мирних жителів багатьох держав, покалічила чимало людських життів, кров'ю обагрила землю, по якій ще недавно бігала безтурботна дітвора) випишіть всі іменники і визначте їх рід, число, відмінок,
відміну, групу, синтаксичну роль.
3. Відредагуйте текст " Коли народжується людина..." і запишіть його у зошит.

Урок №3 10/12/2019. Тренувальні вправи (перша відміна іменників).

1. Виконайте всі попередні завдання.

2. Із речення ( У 1918 році Україна вперше стає вільною і має своє військо, велику армію, яка намагається прогнати москалів і поляків з усіх наших земель) випишіть   всі іменники і визначте їх рід, число ,відмінок, відміну, групу і синтаксичну роль.       
Наприклад: Році- чоловічий рід, однина, місцевий відмінок, 2-а відміна,тверда група, обставина ( відповідає на питання коли?- у 1918 році).

Синтаксична роль- це чим частина мови виступає у реченні .Може виступати головними і другорядними членами речення ( (головні члени речення-підмет і присудок; другорядні - додаток (питання відмінків),означення (питання який, яка, яке,чий, чия, чиє,котрий, котра, котре), обставна (питання де, коли, як).

3.Провідміняти виписані іменники за відмінками.
Завдання виконати на 19-е жовтня.

Урок№4 10/19/2019. Друга відміна іменників.Закінчення родового відмінка (-а/-я , -у/-ю).

1.Перепишіть текст"Хай кожен живе,як вареник у маслі",дописуючи закінчення родового відмінка(дивіться додаток).
2.Опрацюйте таблицю "Чоловічий рід - а/-я чи -у/-ю"(цей самий додаток).
3.Виконайте вправи № 46 і 52 (на розданій копії).

Урок №5 10/26/2019. Третя відміна іменників. Закінчення іменників 3-ьої відміни в орудному
відмінку.
1.Виконайте  попередні завдання.
2.Прочитайте речення, визначте іменники №3-тьої відміни.Провідміняйте їх за відмінками.

Хіба не любов усе єднає, як ворожість усе руйнує?(Г. Сковорода). Чиста совість є великою
радістю.(Ф. Прокопович).Немає долі без солі.(Народна творчість).

Пам*ятайте!Всі іменники на -ість належать до жіночого роду і третьої відміни
Користуйтеся таблицями відмінювання іменників.

Урок №6 11/2/2019.
Іменники 4-ої відміни. Специфіка відмінювання іменників 4-ої відміни(таблиця№36).

1.Виконайте письмово вправу№ 58 ( дивіться додаток)
2.Перепишіть текст"Миколі стало легше",розкриваючи дужки.Визначте головну думку тексту,а також рід, число,відмінок,відміну,групу усіх іменників (дивіться додаток).

Урок № 7 11/9/2019/. Відміни іменників. Тренувальні вправи.
1.Із тексту "Коли народжується людина.." випишіть іменники і погрупуйте їх за відмінами.

Урок №8  11/16/2019. Число іменника.
1.Виконайте вправи№1,2,3,4 (на розданій копії, а також дивіться додаток"Число іменника ''.
(9 клас).
Урок №9  11/23/2019. Рід іменників.
1. Визначення роду чужомовних слів в украінській мові.
2. Вивчіть правила визначення роду незмінюваних іменників (на розданій копії).
3.Виконйте письмово вправи №1-3 (дивіться додаток " Вправа №1(роди) 9 клас).

Урок №10  7/12/2019. Іспит за перший триместр.
1. Виконайте всі попередні завдання.

Урок №11  21/12/2019. Контрольний диктант "Різдвяні традиції".
1.Закріпіть все вивчене за перший триместр.
Урок №12  25/01/2020. Написання колективного твору:''Моє слово про Т.Г.Шевченка''.
1. Закінчіть розпочатий у класі твір.

Урок №13 1/02/2020. Аналіз письмових робіт.
1.Для тих,хто не виконав! Напишіть твір про Т.Г.Шевченка.
Завдання виконати на 8 лютого.

Урок № 14 8/02/2020. Морфологічний розбір іменника.
1. Закінчіть роботу над текстом "Киів"(вставте пропущені закінчення, визначте рід,число,
відмінок ,відміну, синтаксичну роль виділених іменників).Дивіться додаток "Київ".

Урок №15 15/02/2020.Не з іменниками,прикметниками,прислівниками.                            1.Вивчіть,коли не з іменниками,прикметниками, прислівниками пишеться разом і окремо.
2.Виконайте вправу №2 (Дивіться додатки "Не з іменниками,прикметниками,прислівниками"і
"Не з іменниками, прикметниками,прислівниками.Вправи".(Дивіться додаток за 9 клас
3.Зробіть морфологічний розбір  іменників (визначте рід,число,відмінок,відміну,синтаксичну роль) виділених іменників із тексту"Київ".
4.Повторіть творчість Лесі Українки. Як ви розумієте слоган "Хто визволиться сам, той буде вільний, хто визволить кого, в неволю візьме", який був "присутній'' на Майдані 2014 року.
Слоган- девіз, гасло.

Урок №16 22/02/2020.
1.Виконайте вправу №2 і3 (Дивіться додатки "Не з іменниками,прикметниками,прислівниками"і
"Не з іменниками, прикметниками,прислівниками.Вправи".(Дивіться додаток за 9 клас).
2.Повторіть життя і творчість Лесі Українки.

Урок №17 29/02/2020. Прикметник як частина мови.
1.Опрацюйте таблицю №48 (блок-схема"Прикметник").
2.Виконайте тренувальні вправи №1,2,3,4 (дивіться додаток "Тренувальні вправи" за 9 клас).

Урок №18 7/03/2020. Семантичні групи прикметників (якісні, відносні, присвійні).
1.Навчіться розрізняти якісні (тільки якісні прикметники утворюють ступені порівняння:тихий-тихший-найтихший),відносні, присвійні (утворюються від іменників-назв істот: братова книга). Якщо ви вмітимете розрізняти якісні і присвійні - всі, що залишилися,- відносні.
Дивіться додаток" Семантичні групи прикметників"(за 9 клас).

1.Запишіть подані словосполучення у три колонки (залежно від того, до якоі групи належать прикметники).
Цікава книжка, добрий син, скляне вікно, срібна ваза, Лесині пісні, весняний ранок, безкраїй степ, пахучі яблука,осінній дощ, Франкова поема, законодавча влада,українська нація.
3. Виконайте вправи №1 і 2 (дивіться додаток "Семантичні групи прикметників").
Вправа №2.Зразок: Кривий Ріг- криворізький, Гадяч- гадяцький, Париж-паризький.
Користуйтеся словниками, дзвоніть мені!!!

Урок № 19 14/03/2020. Ступені порівняння прикметників.

1.Виконайте вправи №1,2,3.(Користуйтеся пакетом завдань "Прикметник").Вправа№ 1:
Знайдіть рядок, в якому подано правильні форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників.
Пам'ятайте! 1. Від деяких прикметників форми вищого ступеня порівняння можна утворити за допомогою двох суфіксів - ш- або -іш-: тихий- тихший і тихіший;
2.Деякі прикметники утворюють вищий ступінь порівняння від прикметників з іншим коренем:поганий- гірший; гарний- кращий.
3.Вищий і найвищий ступені порівняння мають просту і складену форми: смачний- смачніший,найсмачніший (проста); більш смачний, найбільш смачний- складена.
Правильно: більш смачний                   Неправильно: більш смачніший
                      найвищий
                      найбільш високий                                               самий високий
4.Найвищий ступінь порівняння прикметників можна також утворити додаванням до вищого ступеня таких слів:за всіх, над усе: дорожчий над усе.

Низький -нижчий; високий-вищий; дорогий-дорожчий; вузький- вужчий; дужий - дужчий.
Г,Ж,З+Ш=ЖЧ    С+Ш=Щ

Урок№ 20 21/03/2020. Відмінювання прикметників.

1. Запишіть подані словосполучення у три колонки: а) зі вставленою буквою Щ;
б) буквосполученням ЖЧ; в) буквосполученнями ДШ, ТШ.

Найшви ... ий баркас, найду ... ий розлив, коро ... ий рукав, найви ... ий кущ, найбли ... е село, найни ... ий тин, найтов ... е стебло, найсоло ... е печиво, найбага ... а земля, найдоро- ... а людина.

2. Виконайте письмово вправи №1, 2, 3, 4,5. Дивіться додаток "Відмінювання прикметників" або пакет завдань "Прикметник"
Також дивіться додаток"Зразки відмінювання прикметників".

Пам'ятайте! 1. Прикметники змінюються за родами, числами і відмінками.
                      2. Рід, число, відмінок прикметника залежить від іменника.
                 3. Прикметники належать до  твердої або м'якої групи.
                     4. Прикметники Ч.роду мають закінчення -ий - тверда група; -ій -м'яка
                     Ж.роду -а- тверда, я- м'яка; С.роду - е -тверда, є- м'яка.

Питання відмінків прикметника: Н. який?, яка?, яке?, які?
                                                          Р. якого? якої? якого? яких? 
                                                          Д. якому? якій? якому? яким?
                                                          З. якого? яку?    якого?   які? або
                                                      або який?            або який?    яких?

                                                        О. яким?   якою?    яким?      якими?
                                                   М. на якому? на якій? на якому? на яких?

                     5. М'який знак появляється перед закінченням у прикметниках
                   Ч. і С родів м'якої групи  у РОДОВОМУ, ДАВАЛЬНОМУ, МІСЦЕВОМУ              відмінках: осіннього, осінньому, на осінньому; і Ж.роду у РОДОВОМУ і ОРУДНОМУ
відмінках: осінньої , осінньою.

Баркас - великий багатовесловий човен.

Памятайте! Прикметники Ж.роду у давальному і місцевому відмінках мають закінчення –ІЙ, а не –І: по старій бруківці, в українській церкві.

Урок№21  28/03/2020. Відмінювання прикметників. Тренувальні вправи.
1. Перепишіть текст "Місто'' у зошит, розкриваючи дужки. Виконайте відповідні завдання.
Дивіться додаток "Місто".

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
                 
Урок №22  4/4/2020. Морфологічний розбір прикметника.
1. Виконайте завдання №1 і 2, яке знайдете у додатку "Морфологічний розбір прикметника".
Завдання виконайте на 25-е квітня. З радістю допоможу виконати: 1(347) 707-6863
БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ І СВОЇХ РІДНИХ!

Урок №23 25/4/2020. Твір-роздум на морально-етичну тему. 
1.Робота над твором-роздумом на морально-етичну тему.
2.Підготуйтеся до написання твору-роздуму на морально-етичну тему.

Мораль - система норм і принципів поведінки людей.
Етика- наука про мораль, норма поведінки.
 
                        Теми творів
1. Людина, якою я хочу стати.
2. Як стати гідною людиною?
3. Без гідності людина не особистість.
4. Говорити про добрі справи і робити їх -  не одне й те саме.

Ключове слово у назвах творів - людина. Ви повинні охарактеризувати людину - свій ідеал. 
Вказати, які риси притаманні гідній людині? Дати характеристику тим рисам. Підкріпити цю характеристику прикладами. Хто для вас є тим ідеалом? - Батьки, історичні особи, літературні герої. Хто вибере другу тему, той повинен висловити свою думку, як досягти цього ідеалу.
Не забувайте, що гідність проявляється і у дрібничках.

Структура твору-роздуму така:
1. Вступ. Гідна людина думає, що по собі залишить.
2. Теза. Ідеал людини, до якого я прагну.
Докази: а) із власного досвіду;
             б) від старшого покоління;
             в) з народної творчості;
             г) з літератури, кіно, інтернет-видань.
3. Висновок. Людину в собі треба будувати ( виховувати).
                   Матеріал для написання твору-роздуму

Моральні якості людини: милосердя, співчуття, гідність, справедливість, свідомість, повага до ближнього, гордість, щедрість, великодушність, вірність, благородство...
Гідність - сукупність рис, що характеризують  позитивні моральні якості ("Словник української мови").
Особистість - конкретна людина з погляду її культури, особливостей характеру, поведінки;
індивідуальність, особа ("Словник української мови").
Свідомість- здатність осмислено сприймати навколишнє.
Благородство - чистота моральних якостей, чесність, порядність, досконалість.

                   Вислови відомих людей і крилаті вислови

1.Гідна людина не та, у якої немає недоліків, а та, у якої є чесноти (В. Ключевський).
2.Досить миті, щоб стати героєм, але необхідне ціле життя, щоб стати гідною людиною (П.Брюла). 
3. У кого слабкий характер, той не людина , а річ (Н. Шамфон).
4. Слабохарактерна людина - кандидат у негідники (І. Шевельов).
5. Люби ближнього свого, як самого себе (Біблія).

Негідник - той, хто здійснює ганебні, підлі вчинки.

Урок № 24  02/05/2020. Твір-роздум на морально-етичну тему.
1.Напишіть твір-роздум на морально-етичну тему  (200 слів). Виберіть одну тему.

                     Теми творів
1. Людина, якою я хочу стати.
2. Як стати гідною людиною?
3. Без гідності людина не особистість.
4. Говорити про добрі справи і робити їх -  не одне й те саме.

Користуйтесь матеріалом із попереднього уроку.

Користуйтесь додатком"Що по собі залишаєш, людино?"
Завдання виконайте на 9 або 16 травня. Із прийдешнім святом, дорогі і милі МАТУСІ!!!
Урок№1 22/9/2018.Числівник як частина мови.                                                             1.Вивчіть (повторіть) блок-схему"Числівник"
2.Виконайте письмово вправи №1,2,3.Дивіться додаток:Числівники порядкові.


Пам*ятайте, що прийменники від і до вимагають від числівника родового відмінка.
Наприклад: до 385(трьохсот вісімдесяти п*яти).
Урок№2 29/9/2018/. Відмінювання числівників.
1.Виконайте  вправи№1і2(дивіться додаток "Із тексту виписати числівники".              Користуйтеся додатками "Відмінювання числівників від 5 до 80" і " Відмінювання числівників
від 200 до 900".
Урок№3 6/10/2018. Відмінювання кількісних числівників. Тренувальні вправи.                   
1.Вставте пропущені відмінкові форми у вправах 1і 2 ій (дивіться додаток "Вставте пропущені
відмінкові форми числівників").
Урок№4 13/10/2018.Правопис і відмінювання числівників від 200 до 1000.
1.Виконайте вправу №7 письмово (дивіться додаток"Числівники від 200 до 1000'').
Користуйтеся таблицею "Відмінювання числівників від 200 до 900".
2. У названих відмінкових формах числівників знайдіть помилкові і виправте їх.

П*ятсот, п*ятисот, п*ятистам,п*ятистами, на п*ятистах;
двісті, двохста, двомстам, двомастами, на двохстах.

Урок№5 21/10/2018.
1. Спишіть речення, поставивши числівник у відповідному відмінку ( додаток "Спишіть речення
(числівник)". Користуйтеся таблицями відмінювання
Виконайте завдання на 3 листопада.
Урок №6.11/11/2017.
1.Виконайте письмово вправи, які знайдете у додатку"При утворенні словосполучень із числівниками 2, 3, 4...". Користуйтеся додатком "Вживання збірних числівників".
Виконайте завдання на 2-ге грудня.
Урок№7. 12/2/2017.Займенник як частина мови.                                                                    
1.Вивчіть блок-схему "Займенник"(таблиця№ 74),розряди займенників(таблиця№75).
2.Виконайте письмово вправи №1 і 2(дивіться додаток "Займенник.Вправи").                         
Увага! Займенники пишуться разом із частками,які стали префіксами,суфіксами:
ні-,аби-, де-,-сь.

Через дефіс із будь-, небудь-, казна-,хтозна-, бозна-.
Окремо пишемо роз*єднані прийменниками займенники: аби до кого.     
 Виконайте завдання на 16 грудня.                       
                      
Урок№8.12/16/2017.Займенник.Тренувальні вправи.
1.Перепишіть текст "Слово прощання. Пам*яті Євгена Сверстюка".                        
Вставте займенники із довідки, визначте розряд і відмінок кожного (на розданій копії).

Урок№9.1/20/2018. Відмінювання займенників.Визначення відмінків займенників у тексті.
1.Виконайте вправи№10- 14.Дивіться додаток"Займенникові пари".

Урок№10. 1/27/2018. Морфологічний розбір займенника.                                     
1.Перепишіть текст "Водохреще", розкриваючи дужки.Підкресліть всі займенники, охарактеризуйте виділені слова як частину мови.(Дивіться додаток "Водохреще").

Урок№11. 2/3/2018. Дієслово як частина мови.                        
1.Вивчіть блок-схему "Дієслово" ( на розданій копії).
2.Виконайте вправи №1(докінчити)і 2(дивіться додаток "Творчий самодиктант").
3.Визначте початкову форму, вид, час, особу,дієвідміну дієслів у нижче поданих реченнях.
Великдень приходить, коли оживає природа,прилітають птахи,розквітає земля.Вже багато сотень років люди чекають і ретельно готуються до Великодних свят.

Урок№12.2/10/2018.Виконайте попереднє домашнє завдання : вправу №2 (дивіться
додаток "Творчий самодиктант".
Урок№13. 2/17/2018. Дві дієвідміни дієслів.Чергування приголосних у коренях дієслів при
дієвідмінюванні.
1.Виконайте вправи, які знайдете у додатку "Тренувальні вправи,дві дієвідміни"(завдання№1,а також варіант 1).

Урок№14. 2/24/2018. Дієвідмінювання.Тренувальні ваправи.
1.Виконайте вправу №6 (дивіться додаток).
Завдання виконайте на 10 березня.


Урок№15. 3/10/2018. Перехідні і неперехідні дієслова.
1.Відредагуйте речення і заповніть табличку (дивіться однойменний додаток).
Пам*ятка!1. Час визначаємо тільки при дійсному способі. 2.Перехідним дієслово є тоді,коли дія переходить на предмет у знахідному відмінку без прийменника:вишиває рушник.

Зразок:станьмо- стати, доконаний вид, неперехідне ( бо є прийменник на ), 1 дієвідміна,присудок, наказовий спосіб.
       
 
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 11:58
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:16
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 лист. 2017 р., 21:49
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:52
ą
Olha Matviyishyn,
22 жовт. 2019 р., 20:40
ą
Olha Matviyishyn,
22 жовт. 2019 р., 20:41
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:54
ĉ
Olha Matviyishyn,
8 лист. 2017 р., 21:22
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2017 р., 12:03
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:29
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 січ. 2017 р., 20:56
ĉ
Olha Matviyishyn,
26 січ. 2018 р., 08:10
ĉ
Olha Matviyishyn,
31 бер. 2020 р., 17:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
14 лют. 2020 р., 18:37
ĉ
Olha Matviyishyn,
16 лют. 2017 р., 21:47
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2016 р., 13:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
25 жовт. 2016 р., 16:32
ĉ
Olha Matviyishyn,
31 бер. 2020 р., 20:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 16:08
ą
Olha Matviyishyn,
4 жовт. 2019 р., 15:04
ĉ
Olha Matviyishyn,
9 лют. 2018 р., 09:46
ĉ
Olha Matviyishyn,
6 жовт. 2016 р., 20:02
ĉ
Olha Matviyishyn,
11 бер. 2016 р., 08:26
ą
Olha Matviyishyn,
22 жовт. 2019 р., 20:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
21 лист. 2019 р., 08:34
ĉ
Olha Matviyishyn,
1 лист. 2017 р., 19:15
ĉ
Olha Matviyishyn,
28 вер. 2017 р., 12:13
ĉ
Olha Matviyishyn,
2 трав. 2020 р., 05:43