2020-2021 Навчальний Рік - Учитель п. Сергій Шокало (Е-пошта geography@ukrainianschoolnyc.org)


Навчальна програма з географії України для 8-го класу
(розроблена Шкільною Радою при УККА)

1. Загальне розуміння фізичної географії
а) Поодинокі галузі фізичної географії.
б) Географічне положення етнографічної території України в Європі та світі.
 
2. Геоморфологія
а) Рухи земної кори.
б) Вплив ерозії на краєвиди. Види ерозії.
в) Вплив зледеніння на краєвиди.
 
3. Рельєф України
а) Види краєвидів: післяльодовиковий, ерозійно-яровий, прибережний, плитовий, ґранітний, гірський.
б) Порівняння рельєфу України з рельєфом інших країн Європи та країн нового поселення українців.
 
4. Низовини України
а) Загальна характеристика низовин та їх розміщення на території України.
б) Вивчення поодиноких низовин: Підляшшя, Полісся, Придніпровська, Донецька, Причорноморська, Кримська, Приазовська, Закарпатська.
 
5. Височини України
а) Загальна характеристика височин та їх розміщення на території України.
б) Вивчення поодиноких височин: Розточчя, Волинська, Подільська, Придніпровська, Донецький кряж, Приазовська, Середньо-руська.
 
6. Гори України
а) Загальна характеристика гір та їх розміщення на території України.
б) Українські Карпати.
в) Кримські гори.

Література:
   Петро Масляк. Географія України. - Нью Йорк, 2003 р.
   
Наочний матеріал:
   Карти (мапи) України, географічні Атласи.


     
Корисні Internet посилання (Useful links):

Раджу переглянути документальний фільм "Home" англійською мовою. У ньому розповіда-ється про планету "Земля". Дуже цікавими є ракурси з яких проводилось знімання фільму: з висоти пташиного польоту, з висоти польоту гелікоптера, з висоти космічного корабля, з ви-соти зросту верблюда у пустелі... Автори фільму, поряд з низкою важливих для людства пи-тань, піднімають також питання збереження природи, а також раціонального використання ре-сурсів планети Земля. Переглянути фільм можна разом з батьками, а потім обговорити його.

 
Ф А Й Л И   Д Л Я   З А В А Н Т А Ж Е Н Н Я