2017-2018 Навчальний Рік - Учитель п. Сергій Шокало


Навчальна програма з географії України для 11-го класу

(розроблена Шкільною Радою при УККА)

1. Населення
а) Українці серед слов'янських народів.
б) Склад населення України за національністю та віросповіданням.
в) Міське та сільське населення.
 
2. Рухи населення
а) Види та причини еміґрації.
б) Колонізація України окупантами.
 
3. Демографія
а) Приріст, смертність, вік населення.
б) Переписи населення та їх фальшування окупаційними режимами.
 
4. Політична географія
а) Розуміння держави. Державна та етнографічна території.
б) Склад населення: меншини, їх привілеї та обов'язки. Громадянство та національність.
в) Форма влади.
 
5. Політичне положення України
6. Сусіди України та зміни кордонів
7. Українські землі в історичному розвитку

 
8. Україна після ІІ світової війни
а) Територіальні зміни. Українські землі поза Україною.
б) Політичні зміни.
в) Зміни в складі населення.
 
9. Адміністративний поділ
 
10. Україна і світ
а) Геополітичний потенціал України.
б) Дипломатичні звязки з іншими державами.
 
11. Українські поселення поза Україною
а) Причини українських поселень поза Україною.
б) Українці в Західній Європі, Північній та Південній Америці, Австралії, Азії, Африці.
в) Обов'язки українців на нових поселеннях супроти України.
г) Громадські, політичні, наукові осягнення українців поза Україною.

Література:

   1) Петро Масляк. Географія України. - Нью Йорк, 2003 р.,
   2) Останнє лекційне заняття,
   3) Українсько-англійський словник географічних термінів.
           Завантажити словник до себе на комп`ютер Ви можете внизу цієї сторінки. Час від часу я
           буду доповнювати його новими словами та термінами. Про те що я додав новий матеріал
           до словника я буду повідомляти Вам на уроці. Також Ви можете самостійно переглядати
           його тоді, коли зустрінете невідоме слово при підготовці до уроку географії. 
 
Наочний матеріал:

   1) Карти (мапи) України,
       Можна знайти:
             - В паперових географічних атласах,
                
які знаходяться в Шкільній канцелярії (учительській), або ж придбати в магазинах України.
             - У прикріплених внизу цієї сторінки файлах (Attached Files),
             - Також вони є доступними у всесвітній мережі Internet.
   2) Глобус планети Земля.
       Можна знайти в Шкільній канцелярії (учительській), або ж придбати власний в магазині у США.

Матеріал для самостійного тестування:

   1) Контурна карта (мапа).
       Можна знайти:
              - У прикріпленому внизу цієї сторінки файлі (Attached File).

Корисні Internet посилання (useful links):

  Раджу переглянути документальний фільм "Home" англійською мовою. У ньому розповідається
про планету "Земля". Дуже цікавими є ракурси з яких проводилось знімання фільму: з висоти пта-          
шиного 
польоту, з висоти польоту гелікоптера, з висоти космічного корабля, з висоти зросту вер-              блюда у пустелі... Автори фільму, поряд з низкою важливих для людства питань, піднімають питан-            ня збереження природи, раціонального використання ресурсів планети Земля. Переглянути фільм              можна разом з батьками, а потім обговорити його.

 
Ф А Й Л И   Д Л Я   З А В А Н Т А Ж Е Н Н Я
Ċ
Невідомий користувач,
15 лист. 2013 р., 19:57
ą
Невідомий користувач,
9 лист. 2013 р., 16:11
ą
Невідомий користувач,
9 лист. 2013 р., 16:11