2020-2021 Навчальний Рік - Учитель п. Сергій Шокало (Е-пошта geography@ukrainianschoolnyc.org)


Навчальна програма з географії України для 11-го класу

(розроблена Шкільною Радою при УККА)

1. Населення
а) Українці серед слов'янських народів.
б) Склад населення України за національністю та віросповіданням.
в) Міське та сільське населення.
 
2. Рухи населення
а) Види та причини еміґрації.
б) Колонізація України окупантами.
 
3. Демографія
а) Приріст, смертність, вік населення.
б) Переписи населення та їх фальшування окупаційними режимами.
 
4. Політична географія
а) Розуміння держави. Державна та етнографічна території.
б) Склад населення: меншини, їх привілеї та обов'язки. Громадянство та національність.
в) Форма влади.
 
5. Політичне положення України
6. Сусіди України та зміни кордонів
7. Українські землі в історичному розвитку

 
8. Україна після ІІ світової війни
а) Територіальні зміни. Українські землі поза Україною.
б) Політичні зміни.
в) Зміни в складі населення.
 
9. Адміністративний поділ
 
10. Україна і світ
а) Геополітичний потенціал України.
б) Дипломатичні звязки з іншими державами.
 
11. Українські поселення поза Україною
а) Причини українських поселень поза Україною.
б) Українці в Західній Європі, Північній та Південній Америці, Австралії, Азії, Африці.
в) Обов'язки українців на нових поселеннях супроти України.
г) Громадські, політичні, наукові осягнення українців поза Україною.


Література:
   Петро Масляк. Географія України. - Нью Йорк, 2003 р.
   
Наочний матеріал:
   Карти (мапи) України, географічні Атласи.
      
Корисні Internet посилання (Useful links):

Раджу переглянути документальний фільм "Home" англійською мовою. У ньому розповідається про планету "Земля". Дуже цікавими є ракурси з яких проводилось знімання фільму: з висоти пташиного польоту, з висоти польоту гелікоптера, з висоти космічного корабля, з висоти зросту верблюда у пустелі. Автори фільму, поряд з низкою важливих для людства питань, піднімають питання збереження природи, раціонального використання ресурсів планети Земля. Переглянути фільм можна разом з батьками, а потім обговорити його.

 
Ф А Й Л И   Д Л Я   З А В А Н Т А Ж Е Н Н Я